Coolsculpting i Stockholm

Slide background

COOLSCULPTING-FETTFRYSNING


Vad är coolsculpting?

Coolsculpting står för ett nytt sätt att skulptera om kroppen genom att frysa bort överflödigt fett från besvärliga depåer som t.ex flanker, utsidor av lår, magen m.m. Med rätt utrustning och kompetens är metoden den näst mest effektiva efter fettsugning. Som en av de första klinikerna i landet har vi valt i att investera i Cooltech, världens originalutrustning för coolsculpting/fettfrysning. Behandlingen ska genomföras av välutbildad personal men hög kunskap och erfarenhet av kroppsbehandlingar för säkrast och effektivast resultat. Många enheter erbjuder behandlingen med fettfrysning i Stockholm men få har rätt utrustning som levererar konstant och säker temperatursänkning till rätt nivåer. Denna tekniska egenskap är viktigast avseende effektiviteten av en behandling och det är inte många utrustningar som klarar av den konstanta nedkylningen till -8 gr under hela 60 min som då krävs för effektiv fettcellsdöd och lyckat resultat.

Fettfrysningen känns, efter de initiala minuterna då fettet sugs in och kyls ner, i princip inte alls. Omedelbart efter, kan en måttlig –intensiv men mycket kortvarig värme/smärta upplevas då cirkulationen och blodet återgår till det nedfrysta området.

Naturligt resultat

CollTech är utrustad med två av varandra oberoende applikatorer (=handstycken) som gör det möjligt att behandla två områden samtidigt. Dessutom är applikatorerna utformade på ett anatomiskt sätt, vilket reducerar den onaturliga övergången mellan behandlat och obehandlat område som andra konkurrerande system kan orsaka. Resultatet ser helt enkelt mer naturligt ut efter en behandling med CoolTech.

Följande kan uppstå eller upplevas efter en behandling:

 1. En viss rodnad och ibland lättare blåmärken kan uppstå över det behandlade området och vara i några timmar/dygn efter behandlingen. (Beror på tryck- och sugeffekt från modulen).
  2. Stickningar och en kliande känsla i det behandlade området kan förekomma och vara i några veckor sekundärt till att fettcellerna dör.
  3. Lättare feber kan inträffa de första 24 timmarna.
  4. Nedsatt känsel kan upplevas i området och vara upp till 8 veckor efter en behandling.
  5. En måttlig svullnad och lätt till måttlig smärta kan upplevas sekundärt till att en viss inflammation uppstår i den behandlade fettväven. Inflammationen går över spontant efter ca 10 dgr.
  6. Mer sällsynt kan en lättare och ytlig frysskada av huden uppstå efter behandlingen.

Resultaten av fettfrysning med CoolTech börjar märkas efter 2-3  veckor och fortsätter ända upp till 90 dagar. Effekten varierar dock från person till person. Du kan lita på att vi har den bästa utrustningen och kunskapen för coolsculpting i Stockholm för bästa effektiva behandling och resultat.


Bilder    Före och Efter