Vi hanterar allt avfall miljövänligt och efter gällande miljöföreskrifter. Vårt samarbete med Ragn-Sells garanterar säker hantering av vårt riskavfall.