Fibroblast plasmaljus, bästa kliniken för plasmabehandling | Lasercenter

Slide background

FIBROBLAST


Fibroblastbehandling med plasmaljus

En ny kosmetik icke-invasiv behandling, med plasmaljus, för huduppstramning har utvecklats av Purebeau i Tyskland. Behandlingen som kallas Fibroblast görs främst på ögonområdet och metoden påverkar enbart hudens översta lager (=Epidermis), till skillnad från tidigare kända metoder.

Om plasmaljus

Plasma är enligt fysiken ett aggregationstillstånd av materia. Om en gas värms tillräckligt mycket separeras elektronerna från atomkärnorna och ett plasma bildas. Ett plasma kan därför sägas vara en gas av laddade partiklar. Plasma är det vanligaste tillståndet hos den synliga materian i universum. På jorden förekommer plasman naturligt i blixtar och eldslågor samt i tekniska apparater som lysrör och plasmaskärmar. Plasma upptäcktes först 1879 av William Crookes och han kallade det för lysande materia.

Behandling med Plasma

Denna är en helt ny behandling för huduppstramning eller ”Skin Tightening”. Metoden använder sig av en elektrod som producerar en mycket liten ”Plasmablixt” som, utan att vidröra huden, hoppar från elektrodens spets till huden och låter hudens yta avdunsta. Dessa mikro-/millimetersmå avdunstningar gör huden tightare i området. Huden stimuleras av impulserna som endast påverkar huden där det finns fukt. Om det inte finns någon fukt i huden så fungerar inte behandlingen. Med Fibroblastmetoden (plasmaljus) kan vi strama upp och jämna ut huden utan användning av filler, botox (läs mer här) eller kirurgi.

Behandlingen utförs efter mycket noggrann analys av huden, kontroll av kontraindikationer, kundinformation, samtycke och efterbehandlingsråd m.m.

Innan en behandling påbörjas behöver området bedövas.

Effekter på huden

Elektroden berör inte huden och det utvecklas ingen form av ström eller värme på huden. Själva elektroden blir inte heller varm. Efter behandlingen bildas bruna torra prickar på huden som består av intorkad hud. Dessa kommer att försvinna efter ca 5-7 dagar. Sår och ärr bildas inte eftersom behandlingen enbart påverkar hudens allra översta skikt och därmed lämnas hudens barriär oskadd. Behandlingen leder till en eliminering av hudens allra översta skikt varpå ett stramt nytt hudlager bildas.

Om behandlingen

Hudområdet som ska behandlas rentvättas därefter appliceras en bedövningskräm i ca 30-45 min innan behandlingen påbörjas. Handstycket förs sedan närmare hudens yta och skapar plasmapulsar som orsaker små bruna prickar på hudens yta. Behandlingen upprepas i ett visst mönster över huden och resulterar i omedelbar sammandragning/uppstramning av huden. Ingen värme alstras, inga skador på hudens djupare lager inträffar varpå risken för sår eller ärrbildning i princip helt elimineras. Man känner en viss låggradig smärta i sb med att pulsarna träffar hudens yta. Smärtan är högst kortvarig. Behandlingen kan ta mellan 30 och 75 min beroende på området som ska behandlas. Antal behandlingar som behövs för att uppnå ett optimalt resultat varierar beroende på svårighetsgraden av hudens förslappning, veck och linjer liksom på hudens förmåga till sammandragning vilket i sin tur är beroende på patientens ålder. I normala fall är 2-4 beh oftast tillräckliga, med 6 veckors intervall.

Resultat: Hudområdet stramas upp markant och resultatet håller sedan i upp till 2 år.

Efter behandlingen:
En svullnad kan förekomma 3-5 dagar efter behandlingen som sedan avklingar långsamt. De ytliga skorporna försvinner i regel 5-7 dagar efter behandlingen och bör under tiden täckas med en spec kräm. Lätt rodnad kan kvarstanna upp till i några veckor innan hudens färg normaliseras helt, oftast 2 mån senare. Individuella variationer i läkning kan dock förekomma. Ingen blödning förväntas. Uppstramning av ögonlock ger svullnad av varierande grad i 3-5 dagar.
Möjliga behandlingsområden för PUREBEAU Fibroblast:

  • Panna
  • Övre Ögonlock
  • Nedre ögonlock och området under ögonen
  • Överläpp och runt mun
  • Hals
  • Dekolletage
  • Hamsterpåsar

Kundinformation

PUREBEAU Fibroblast handstycket producerar vid sin spets en liten, så kallad plasmablixt. Denna blixt går från spetsen av handstycket till huden och låter den avdunsta ytligt i en liten mikro-/millimeter stor punkt. Denna ytliga punkt drar ihop huden omedelbart. Ytterligare punkter placeras och genererar en minskning av området vilket resulterar att hudområdet stramas upp markant.

Hur bör du förbereda dig för behandlingen?

Genomgång av ditt hälsotillstånd och medicinering är nödvändiga före behandlingsstart. Nyligen genomgång kirurgi eller annan estetisk behandling liksom intag av vissa antibiotika, blodförtunnande eller aknemedicin kan föranleda en senareläggning eller kontraindikation mot behandlingen. Sår, återkommande herpes eller andra hudinfektioner kräver också noggrann avvägning ifall beh kan genomföras eller förberedande skyddande medicin ska föreskrivas. Därför ska du välja din behandlande klinik med omsorg. I t ex Tyskland och Danmark får behandlingen utföras av enbart spec läkare. Hos oss är du alltid trygg.

Vad ska du tänka på efter behandlingen?

Direkt efter behandlingen desinficeras området och de små bruna och torra fläckarna täcks över med en speciell kräm. Man får ALDRIG klia eller pilla bort skorporna. Det är viktigt att dessa skorpor inte pillas bort, annars kan ärr förekomma.Två gånger dagligen på morgonen och på kvällen ska området rengöras försiktigt men noggrant, desinficeras med en rekommenderad spray och försiktigt baddas med en ren, ludd fri handduk. En speciell skyddande kräm appliceras sedan. Förfarandet fortsätter i 5-7 dagar tills skorporna fallit av och en ny rosig yta bildats. Huden måste sedan skyddas från direkt solljus och solarium och f.ö använda solskyddsfaktor 50 under efterföljande 2-3 månader. Simning och bastu är tillåtna när samtliga skorpor har trillat av och huden läkt. Efterbehandlingen är väldig viktig och måste följas för att undvika bieffekter, (se nedan).
Eftersom rökare har en försämrad hudcirkulation tar läkningsprocessen hos dessa individer längre tid. Observera att när skorporna försvinner kan rodnaden finnas kvar runt området i veckor till månader efter det. Det tar vanligtvis 8-10 veckor (sällan längre) tills huden har uppnått sin normala färg igen.

Förväntade biverkningar med behandlingen?

Riskerna med behandlingen är mycket, mycket sällsynta vid korrekt behandling och korrekt eftervård.
Sammantaget har Fibroblast väldigt få bieffekter. Efter skorpbildning bildas ny och rosig hud. Rodnaden kan dröja i veckor till månader innan huden återfår sin normala färg.
Utslag i huden kan framkomma men är sällsynta. Dessa uppstår i regel efter några veckor. Viktigt att undvika direkt solljus eller solarium samt använda hög solskyddsfaktor under efterföljande 3 månader för att minimera denna risk.
Överkänslighet eller allergiska reaktioner mot lokalbedövning eller täckkrämen är väldigt sällsynta.
Hudinfektioner, ärrbildning, lätt svullnad, rodnad, stickningar, förekomst av Herpes simplex och hypopigmentering, (blekning) av huden kan i mkt sällsynta fall förekomma. Om en av dessa oönskade biverkningar inträffar kan det vanligtvis korrigeras under efterbehandlingen. Vänligen meddela oss så snart som tecken på en infektion såsom överdriven rodnad, var, blåsor eller tjock, gul skorpbildning eller någon annan oönskad eller oväntad biverkning uppträder under efterbehandlingen.

Priser

Övre ögonlock: 5 900:-

Nedre ögonlock: 4 000:-

Området under och runt ögonen: 6 000:-

Övre och nedre ögonlock: 7 900:- Bilder  Före och Efter