Hårborttagning i Stockholm på rekommenderad klinik | Lasercenter

Generande hårväxt är ett stort problem för många kvinnor och män världen över. Vi kan sedan flera år tillbaka effektivt och skonsamt behandla oönskad hårväxt med LASER. På vår klinik arbetar vi efter egen förvärvad och långvarig erfarenhet (13 år och tusentals behandlade kunder) endast med högeffektiv och vetenskapligt beprövad diode laser. Light Sheer diode Laser och Light sheer Duet (den absolut senaste inom laserteknolgin i världen) är de mest avancerade, effektiva samt mest säkra utrustningarna på marknaden idag.

Light Sheer Diode lasern är sedan 2 decennier tillbaka  ”The Golden Standard” för hårborttagning världen över.

Välkommen att boka tid för hårborttagning på vår laserklinik i Stockholm redan idag.

OM BEHANDLINGEN

Hårborttagning med laser = laser hair removal  på vår klinik i Stockholm har inga begränsningar vad gäller behandlingsområde eller hudtyp, utan fungerar lika bra i ansiktet som på kroppen för övrigt. Vid kraftig hårväxt kan det ibland krävas flera behandlingar än normalt (4-7st). Baserat på vår långvariga erfarenhet av hårborttagning kan vi idag bekräfta att Light Sheer diode lasern och numera även Light Sheer Duet är de absolut effektivaste metoderna att bli av med oönskad hårväxt, (även bekräftat genom flera jämförande vetenskapliga studier).  Med den senaste revolutionen inom laserteknologin Light Sheer Duet (diode laser med både liten och större behandlingsyta 1-8 kvcm) kan vi förena hög effektivitet och snabbhet med god tolerans. Behandlingarna är relativt bekväma/behagliga, går snabbt och är högeffektiva. Laser Center var en av de första klinikerna i Världen att införskaffa en sådan utrustning.

OM HÅR

Vi har 2 typer av hår

  1.  Vellushår (tunna och relativt korta, oftast kortare än 1 cm). Pigmenterade eller Opigmenterade såsom fjun, hår på armar och ben.
  2.  Terminalhår (grova och långa, oftast längre än 1 cm). Pigmenterade hår såsom huvudbehåring, behåring i armhålor och könsbehåring.

Hårväxten påverkas av arvsanlag, ålder, vitaminer och hormoner. Hår växer i cykler. Hårsäckarna kan vara aktiva eller vilande. Växtcykelns totala längd och andel hårstrå som befinner sig i växande fas är olika beroende på var på kroppen håret är lokaliserat. För det hår som växer på huvudet är växtcykeln mycket lång, upp till 7 år och 85-90 % av håret är aktivt växande medan resterande är vilande. Hår på armar och ben däremot har en aktiv växtcykel på 2-6 månader och här är endast 20-30 % aktivt växande. Hur mycket hår man har beror på hur många hårsäckar som är i aktiv fas och hur tätt de sitter. Hur långt håret blir beror på hur fort det växer och hur lång växtcykeln är. Hos män stimuleras hårväxten allra mest av de manliga könshormonerna i puberteten medans även arvsanlagen påverkar hårväxten hos kvinnorna. Hormonerna leder till styva hår i ansiktet medan ärftligheten resulterar i mörka fjun i ansiktet och på kroppen samt i grövre hår på kroppen och benen.

Hårets livscykel

1. Aktiv tillväxtfas (anagen fas). Hårstrået sitter fast vid hårroten och växer från 1/100 till 1/10 mm om dagen, beroende var på kroppen det sitter. Under denna fas är håret kraftigt pigmenterat. Tillväxtfasen kan variera från några månader till flera år och är olika beroende på var på kroppen håret är lokaliserat, ex. är tillväxtfasen för armbehåring 1-3 månader, medan den för benen är 4-6 mån.  

2. Övergångsfas (katagen fas). Under denna fas som är ett par dagar lång tillbakabildas håret och blir löst förankrat vid roten.

3.  Vilofas (telogen fas) eller slutfas. Under denna fas upphör håret att växa och förlorar mycket av sitt pigment. Långsamt lossnar det från roten och stöts bort. Vilofasen varierar också beroende var på kroppen håret växer. I ansiktet är den förhållandevis kort, 1-3 månader, medan den på benen är 3-6 mån.

Ålder, etnisk tillhörighet, mediciner, hormonnivå och kroppsstorlek har betydelse för hårens längd, styvhet och färg. Hur mycket hår du för tillfället har, beror på hur många hår som är i tillväxtfas just då och hur länge fasen varar. Hur långt håret blir beror på hur fort det växer och hur lång växtcykeln är. Då enbart hår som befinner sig i aktiv tillväxtfas kan behandlas kommer flera behandlingar (oftast 4-7) med några månaders mellanrum att bli nödvändiga.

VÅR UTRUSTNING

LIGHT SHEER DIODE LASER LIGHT SHEER Diode Laser från Coherent/Luminus är den mest avancerade och vetenskapligt beprövade lasern på marknaden, speciellt framtagen för behandling av generande hårväxt. Lasern tar bort oönskad hårväxt snabbt och bekvämt. Metoden bygger på den senaste medicinska laserteknologin. Systemets långa våglängd tillåter även behandling av mörkare hudtyper än tidigare. Bakom LIGHT SHEER´s system ligger många år av forskning på Wellman Laboratories of Photomedicine, ett av världens ledande och mest respekterade medicinska forskningscenter. LIGHT SHEER är en Diodlaser med ett unikt kylsystem ”Chilltip” godkänd av F.D.A.(Amerikanska Läkemedelsverket) som den absolut första pålitliga lasern för permanent hårborttagning. Vid behandling med Light Sheer diode laser sänds en högintensiv ljusstråle med en unik våglängd ner genom huden. När detta ljus som är fulladdad med energi träffar ett pigmenterat hårstrå överförs energin från strålen till hårstråt, omvandlas sedan till värme och förs vidare ner till hårroten så att hårstråt, hårrot och omgivande hårsäck bränns och för alltid förstörs.

LIGHT SHEER DUET Denna laser är en utveckling av ”the Golden Standard” LightSheer. Den omfattar två lasersystem på en enda plattform. Ett mindre system identiskt med vanlig Light Sheer diode laser och ett betydligt större system som är utrustat med vakuumassisterande teknologi och en utökad behandlingsyta på 22 x 35 mm vilka möjliggör behandling av stora ytor såsom hela ben och ryggar på avsevärd mindre tid än tidigare, utan bedövning och gel. En större behandlingsyta möjliggör också ett större behandlingsdjup, vilket i sin tur gör att hårsäckarna bättre absorberar den energi som sänds ut och förstörs därmed snabbare. Light Sheer Duet innehar den största behandlingsyta av alla diodlasrar på marknaden, behandlar säkrast och snabbast utan bedövning eller kylning och har pulsbredder upp till 400ms vilket även tillåter säker behandling av de allra mörkaste hudtyperna. Med vår avancerade och högeffektiva utrustning erbjuds du en säker, snabb och relativt smärtfri behandling. Behandlingstiden varierar från ca 10 min för armhålorna till ca 45 min för benen. Totalt kan det krävas mellan 4-7 behandlingar, ansikte och rygg några fler.

FRÅGOR & SVAR

Vilket hår kan behandlas? Då det är pigmentet i hårstrået som absorberar laserstrålens energi lämpar sig behandlingen allra bäst för svarta eller bruna hår. Ingen effekt kan därför förväntas på mycket ljusa eller gråa hår.

Finns det personer som inte kan behandlas? Mörkhyade personer (har pigmentrik hud) skall vara extra försiktiga. Noggrann och enskild bedömning görs av vår läkare före eventuell behandling. I princip så ökar risken för brännskada om man är kraftigt mörkhyad då även hudens pigment absorberar laserljusets energi. Detsamma gäller därför även solbrända personer.

Förberedelser inför behandling? behåringen kan rakas senast dagen före behandlingen. Mindre ytor rakas på plats. Du kan med fördel komma orakad på ditt första besök då det underlättar bedömningen av hårstråets färg, typ och växttäthet för mer optimal handläggning.

Varför behöver håren rakas? Orakade hår ”skymmer” laserstrålens väg ner genom huden så att antalet träffade hårstrå blir färre och transporterad energimängd till hårrot och hårsäck minskas. Dessutom ökar risken för brännskada då orakade hårstrå kommer i kontakt med huden i samband med behandlingen.

Blir inte håren tjockare av rakning? Hår är som träd, stammen blir tjockare ju äldre håret blir, oavsett om toppen beskärs eller inte. Hår blir inte tjockare av rakning. Nästa hår som växer ut är tunt igen.

Vad får man tänka på före behandlingen? Du skall inte ha plockat, vaxat eller på annat sätt tagit bort håren 3-4 veckor innan laserbehandlingen. Det måste vara ett hårstrå i hårsäcken för att behandlingen ska vara verksam. Du får inte solbada intensivt eller sola solarium 3-4 veckor före behandlingen. Solbränd, pigmenterad hud ökar risken för brännskador. Personer som intar Vitamin-A prep såsom Roacutan eller fotosensibiliserande antibiotika bör likaså avstå från behandlingen. Gravida bör vänta med behandlingen till dess att graviditet och amningsperiod är över.

Hur går behandlingen till? Du kommer att ligga bekvämt på en brits. Du får bära skyddsglasögon under behandlingen för att skydda dina ögon. Behandlingen genomförs sedan omsorgsfullt av vår utbildad personal.

Är behandlingen smärtsam? Man kan känna ett kortvarigt stick i huden efterföljt av värme, liknas bäst med ett snärtande från en gummisnodd eller kännas som en lätt ilning eller kittling. Många känner ingenting över huvud taget.

Vad kan man förvänta sig efter behandlingen? Omedelbart efter behandlingen kan huden kännas varm och lite röd. Detta avtar inom loppet av några timmar varefter huden blir normal igen. Man kommer att kunna se och känna de brända hårstråna som ramlar av efter några dagar. Drar man ut dessa hår med pincett kommer man att upptäcka att håren sitter helt lösa som tecken på att hårroten är bränd.

Vad finns det för biverkningar med behandlingen? Oftast uppstår en punktformig och lokaliserad inflammation (rodnad, svullnad och värmeökning) kring varje hårstrå som resultat av behandlingseffekten. Detta försvinner i regel inom några minuter-timmar. Man kan återgå till normala aktiviteter omedelbart efter avslutad behandling. Brännskador kan uppstå framförallt vid behandling av kraftigt pigmenterad eller solbränd hud. Brännskadan är ytlig och går lätt att behandla. I några sällsynta fall kan det uppstå en övergående och tillfällig ökning (hyperpigmentering) eller minskning (hypopigmentering) av pigmenten inom det behandlade området. Denna pigmentförändring är inte bestående utan huden återfår sin normala färg efter en tid. Inga bestående biverkningar har rapporterats.

Vad får man tänka på efter behandlingen? Avstå från att solbada de närmaste veckorna (2-4 veckor) efter behandlingen då huden i det behandlade området kan ha blivit mer känslig för solljus. Efter det kan man åter exponera sig för solen som vanligt. Man kan använda makeup på det behandlade området.

Hur många behandlingar krävs det?  Det är nödvändigt med flera behandlingar innan alla hår är borta då enbart hårstrå i tillväxtfas behandlas. För varje behandling upphör nästan all hårväxt på den behandlade ytan under 1-3 månader. Härefter sker en viss återväxt. Man räknar med att antalet hår minskar med ca 20-30 % efter varje behandling. Man får då en successiv utglesning av hårväxten. De flesta behöver fyra till sex behandlingar, vissa fler.

Varför måste behandlingen upprepas? Ett hårstrå växer under en viss tid för att sedan vila några månader innan det ramlar av. Hår växer och vilar inte lika länge på olika delar av kroppen. Detta betyder att när man behandlar ett område på kroppen så vet man inte vilka hårstrån som vilar (telogen, catagen fas) eller växer (anagen fas). Det är bara växande hårstrån som laserutrustningen förstör hårroten på. Man måste därför behandla samma områden flera gånger.

Är håret borta för all framtid? Forskning pekar på att ett växande hårstrå som behandlats med LightSheer inte växer tillbaka. Däremot kan håranlag som slumrat under några år till årtionden aktiveras p g a hormonell påverkan såsom efter klimakteriet. Detta rör sig då om nya hårstrån.

Hur verkar Light Sheer jämfört med vanliga hårborttagningsmetoder? Plockning, rakning, vaxning och hårborttagningskrämer är alla tillfälliga metoder som måste upprepas ofta och regelbundet för att ha någon effekt. Med LIGHT SHEER erbjuds ett permanent resultat.

Hur verkar Ljusbaserade behandlingar jämfört med Elektrolys eller Diatermibehandling? Behandlingen med Elektrolys eller Diatermi genomförs genom att man för ner en strömförande nål i varje hårfollikel som bränns ned och förstörs. Endast en hårfollikel kan behandlas åt gången. För att nå eftersträvat resultat krävs ofta regelbundna behandlingar under flera år, varför behandling med Elektrolys eller diatermi blir både tidsödande och dyr. Förutom att dessa metoder är långsamma är de dessutom smärtsamma. Med Light Sheer behandlas hundratals hårfolliklar samtidigt varför stora områden kan avklaras på mycket kort tid, oftast minuter. Metoderna är dessutom mycket säkra och skonsamma samtidigt som de är effektiva och kan  avlägsna envisa och besvärande hår var de än sitter på kroppen.

 PRISER

Priserna nedan gäller per behandling

Område Pris. Kvinna/Man  Pris. Man      Vid förköp av 3
 Ansikte  1 600 kr  1 066 kr
 Armhålor  900 kr  900 kr
 Axlar  1 400 kr  1 400 kr  933 kr
 Bikini  950 kr  633 kr
 Bikini+armhålor  1 700 kr  1 133 kr
 Bikini brasiliansk  1 700 kr  1 700 kr
 Bikini, insida av lår  1 500 kr  1 500 kr
 Bröst  1 100 kr  1 400 kr
 Bröst+mage  2 200 kr  2 200 kr 1 466 kr
 Fötter+tår  495 kr  495 kr
 Haka  700 kr  700 kr  466 kr
 Hals  1 000 kr  1 000 kr  666 kr
 Hela armar  2 500 kr  3 000 kr  1 666 / 2 000 kr
 Hela armar+armhålor  2 800 kr  2 809 kr  1 866 kr
 Hela ben  3 800 kr  4 800 kr  2 533 / 3 200 kr
 Hela ben+bikini  4 300 kr  5 200 kr  2 933 / 3 466 kr
 Hela lår  3 200 kr  3 600 kr  2 133 / 2 400 kr
 Hela rygg  1 800 kr  2 200 kr  1 466 / 1 466 kr
 Hela rygg+axlar  2 800 kr  1 866 kr
 Hela rygg+nacke  2 800 kr  1 866 kr
 Helkropp  7 400 kr  8 900 kr  4 933 / 5 933 kr
 Händer+fingrar  800 kr  800 kr  666 kr
 Lår insida  1 500 kr  1 000 kr
 Lår baksida  1 500 kr  1 000 kr
 Mage  1 400 kr  1 400 kr  933 kr
 Magens nedre del  1 000 kr  1 000 kr  666 kr
 Magsträng  700 kr  700 kr  466 kr
 Mellan brösten  500 kr  500 kr  333 kr
 Mellan skinkorna  1 000 kr  800 kr
 Mellan ögonen  500 kr  500 kr  333 kr
 Nacke  1 000 kr  1 000 kr  666 kr
 Polisonger  700 kr  700 kr  466 kr
 Ryggslut  950 kr  950 kr  633 kr
 Skuldror+axlar  1 400 kr  933 kr
 Skägg  1 500 kr  1 000 kr
 Stuss/rumpa  2 400 kr  2 400 kr  1 600 kr
 Underarmar  1 600 kr  2 200 kr  1 066 / 1 466 kr
 Underben  2 600 kr  2 900 kr  1 733 / 1 933 kr
 Underben+bikini  3 200 kr  3 200 kr  2 133 kr
 Ögonbryn  600 kr  600 kr  400 kr
 Öron  900 kr  900 kr  600 kr
 Överarmar  1 600 kr  2 200 kr  1 066 / 1 466 kr
 Överkind  700 kr  466 kr
 Överkind+mellan ögonbryn  1 000 kr  666 kr
 Överläpp  600 kr  400 kr
 Överläpp+haka  1 000 kr  666 kr

Priserna ovan gäller per behandling, Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

 Bilder