Bäst på Botox i Solna | Boka tid på Lasercenter

Allmänt om Botox Solna

Botox, världens mest använda metod för att reducera rynkor i ansiktet, erbjuder en nästintill oslagbar effekt. När det hanteras av erfarna läkare, representerar Botox  idag en säker och högeffektiv metod för att förnya huden. Vår klinik i Solna genomför omkring 2000 Botox-behandlingar årligen och garanterar kvalitet vid varje botoxbehandling.  Specialistläkaren Jean Hadad som startade LaserCenter och som fortsatt leder verksamheten är medicinskt ansvarig för alla våra behandlingar.

Botox är ett medicinskt preparat som under årtionden har använts inom neurologi och ögonsjukdomar för att behandla kramp- och muskelspänningstillstånd, såsom i ansikte och nacke. De senaste 10-15 åren har Botox använts för att minska rynkor i ansiktet som uppstår på grund av muskelsammandragningar samt för behandling av överdriven svettning, även känd som hyperhidros.

Rynkor och hudveck utvecklas delvis på grund av hudens naturliga åldrande, där kollagen-, elastin- och hyaluronsyrainnehållet långsamt minskar, och delvis på grund av upprepade muskelsammandragningar när man till exempel ler, skrattar eller rynkar pannan. Det är särskilt mot dessa senare orsaker som Botox i Solna visar sig vara effektiv.

Svettbehandling / Hyperhidros

Primär hyperhidros, överdriven svettning som inte beror på sjukdom, mediciner, stress eller nervositet, är ett sjukligt tillstånd i svettkörtlarna där överproduktion av svett sker på grund av en överaktiv signalsubstans (acetylcholin). Detta tillstånd kan drabba armhålor, handflator eller fotsulor och påverkar ofta ens vardag negativt, med betydande sociala och ibland även arbetsrelaterade svårigheter. För många som lider av detta tillstånd upplevs det som besvärligt och generande, med påverkan på livskvaliteten.

Diagnosen bekräftas genom en svettest för att mäta graden av överdriven svettning. Behandling av detta tillstånd visar sig mycket effektivt med Botox, ett läkemedel som godkändes för detta ändamål redan 2003. Botox verkar genom att blockera signalen mellan nerv och svettkörtel, vilket minskar svettproduktionen. Effekten av en behandling varar vanligtvis mellan 6-12 månader. Behandlingen utförs med lokalbedövning av vår specialistläkare och har inga direkta eller indirekta biverkningar, samt påverkar inte kroppens rening- eller kylfunktioner.

BOKA BEHANDLING

Garanti vid Botoxbehandling

Kvalitetsgaranti vid Botoxbehandling
Behandlingen genomförs av specialistläkare med stor erfarenhet av Botoxbehandlingar.
Behandlingen genomförs med för individen balanserad dos.
Kostnadsfritt återbesök 2 veckor efter behandlingen för uppföljning och eventuell komplettering.

Rätt till ny behandling kostnadsfritt eller till reducerat pris om kortare effektduration än det som lovats enligt följande:
(Normal effektduration för Botox® är 3-6 månader) 

a. Rätt till ny kostnadsfri behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit inom 1 mån efter behandlingstillfället*.
b. Rätt till 50% rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 1-2 månader efter behandlingstillfället*.
c. Rätt till 25% rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 2-3 månader efter behandlingstillfället*.

Digitala före- och efterbilder används som hjälpmedel i jämförelseprocessen. Förfluten tid räknas från huvudbehandlingstillfället och ej från tiden för uppföljningen. Ny Botoxbehandling i tidigare behandlat område genomförs tidigast 3 och senast 4 månader efter första behandlingstillfället. 

Före- och efterbilder botox

Vanliga frågor & svar om botox i Solna

Hur fungerar Botox Solna?

Read more arrow indicator

Botox Solna blockerar signalöverföring mellan nerv och muskel och reducerar/eliminerar på så vis muskelns förmåga till kontraktion (sammandragning). Muskeln förslappas och rynkan rätas ut. Botox verkar lokalt dvs. där den injiceras varför andra muskler än dem man vill förslappa inte påverkas. Det tar i regel några få dagar innan behandlingen börjar verka och ca 2 veckor innan full effekt uppnås.

Vilka rynkor kan behandlas?

Read more arrow indicator

Rynkor i pannan, mellan ögonen ”bekymmersrynkan” och skrattrynkorna sk Kråksparkar (rynkor i yttre delen av ögonen) är vanligast att behandla. Andra områden med ökad popularitet är ögonbryn, näsrygg, läpprynkor, sura munvinkel, käklinje och hals. En erfaren behandlare kan kontrollera alla ansiktetsmuskler och skapa skräddarsydd föryngring utifrån individens behov. Mikrotox/microtox och babybotox är uttryck för balanserad Botoxbehandling för att i största möjliga utsträckning behålla ansiktsmimiken intakt men utan de oönskade linjerna eller vecken. Botox kan med fördel kombineras med andra ansiktsbehandlingar såsom Fillers, Skin rejuvenation  och fraxionerad laserslipning.

Hur går behandling för botox i Solna till?

Read more arrow indicator

I våra behandlingar för botox i Solna injiceras välstuderade doser på definierade ställen i de små ansiktsmusklerna. Sticken känns som myggbett av varierande intensitet och är snabbt övergående.  Ingen bedövning behövs i regel men kan ordnas vid behov.

Behandlingen tar i regel ca 15 min och man kan återgå direkt till sina dagliga göromål. Man skall inte gnida eller massera det behandlade området då det kan medföra att Botox sprider sig till närliggande muskler, som då blir påverkade av behandlingen med oönskade resultat som följd. I 2-3 dagar efter behandlingen ska man avstå från allt som hettar upp kroppen såsom bastu, solarium eller intensiv träning för att inte riskera en svagare effekt.

Hur länge har man effekt av en behandling?

Read more arrow indicator

Effekten sitter i regel mellan 3 till 6 månader. Den varar längre och längre för varje behandling man genomgår. 2-3 behandlingar/år behövs för att upprätthålla effekten.

Finns det några bieffekter?

Read more arrow indicator

I vissa fall förekommer en lätt rodnad, pirrningar och ömhet på platsen för injektionsställen. Huvudvärk kan uppstå 1-2 dagar efter behandling och är av snabbt övergående karaktär. I ytterst sällsynta fall kan ögonlocket/ögonlocken hänga ner (sk ptos) efter behandlingen av pannan och eller bekymmersrynkan. Tillståndet normaliseras inom loppet av några veckor-månader. Värt att nämna är att Botox i händerna på erfaren specialistläkare är en av de säkraste metoderna för hudföryngring idag. En viss känsla av tyngd över ögonlocken kan inträffa och är vanligare hos äldre och särskilt hos individer med breda pannveck och väldigt livlig mimik. Tyngden och de funktionella besvären man får av att inte kunna höja ögonbrynen är besvärande för vissa de första 2-3 veckorna efter en beh men är inte att förväxla med Ptosen beskriven ovan där ögonlockets muskel förslappats med oförmåga att öppna ögat helt som följd.

Kan alla behandlas?

Read more arrow indicator

Gravida och ammande får inte behandlas, likaså patienter med ALS, Myastenia Gravis (muskelsjukdom) och känd allergisk reaktion mot något av Botoxingredienserna.

Priser för botox

Botox i Stockholm

Ett område (t.ex. panna, glabella eller kråksparkar)

fr 2400 kr

Två områden (t.ex. panna+glabella eller glabella+ kråksparkar)

4 200 kr

Tre områden (t.ex. panna, glabella och kråksparkar eller panna, glabella och Nefertiti etc)

5 400 kr

Fyra områden (t.ex. 3 områden enl ovan plus Nefertiti/hals)

6 400 kr

Fem områden(t ex panna, glabella, kråksparkar, Nefertiti och hals alt panna, glabella, kråksparkar, ögonbryn, näsrygg, sura mungipor, Nefertiti eller hals)

7 200 kr

Mikrotox

3 500 kr

BabyBotox

från 1 500 kr

Panna

2 400 kr

Glabella

2 500 kr

Kråksparkar

2 500 kr

Lipflip

1 200 kr

Sura mungipor

1 200 kr

Gummy smile

1 200 kr

Haka

1 200 kr

Ögonbrynslyft

2 400 kr

Tandgnissling

3 500 kr

Masseter/käkmuskulatur

3 500 kr

Nefertiti

2 400 kr

Svettbehandling/hyperhidros

Armhålor

2 100 kr (exkl. läkemedel)

Handflator

2 500 kr (exkl. läkemedel)

Migrän

Normal

2 500 kr (exkl. läkemedel)

Svårartad

3 000 kr (exkl. läkemedel)

Kontakta oss för vårt botox erbjudande i Solna med behandlingsgaranti

Phone iconTelefon

08 - 444 65 80

Mail iconMejladress

info@lasercenter.se

Pin iconAdress

Solna Torg 19, plan 7
Solna Centrum

Pin iconÖppettider

Mån – Tors: 9.00 – 19.00
Fre: 9.00 – 16.00
Lördag-söndag: STÄNGT