Belkyra mot dubbelhaka i Stockholm på rekommenderad klinik | Lasercenter

Belkyra

Ett patenterat läkemedel som bryter ner fett.
Idag är Belkyra registrerad för injektionsbehandling av dubbelhaka.

Belkyra är ett läkemedel bestående av kroppsegen gallsyra som injiceras i fettväven under hakan och förstör/bryter ner fettcellerna fullständigt och definitivt.Behandlingen som är individuellt anpassad görs efter noggrann kontroll av indikationen och behöver oftast upprepas för att uppnå önskat resultat.

Uppkomst av dubbelhaka kan ha olika orsaker, allt från ärftlighet (genetik) till åldrande eller viktuppgång.För många har dubbelhakan en psykologisk inverkan och är svår att bli av med även vid en naturlig viktnedgång.
Tack vare Belkyra kan man idag erbjuda icke-kirurgiskt alternativ till att bli av med dubbelhakan.

BOKA BEHANDLING

Konsultation inför din behandling med Belkyra

Som alltid föregås varje behandling av en specialistläkarbedömning för att identifiera behandlingens indikation, förutsättningar och prognos.

Inför den kostnadsfria konsultationen fyller du ett formulär om din hälsa/sjukdomshistoria och eventuella tidigare behandlingar. Därefter vidtar en läkarbedömning av dubbelhakan och analys av dina förutsättningar för en lyckad behandling görs.Besked om lämpligheten av behandling med Belkyra ges och ungefärligt antal behandlingar.
I de allra flesta fall behövs det 2 behandlingar men ju större dubbelhaka desto fler behandlingar är nödvändiga. Om samtidigt väldigt slapp hud rekommenderas ej Belkyra utan förslag på andra lämpliga behandling ges.

Fotografering sker innan behandling och du får skriftlig information som du skall läsa och skriva under.

Behandling med Belkyra

Belkyra är en injectionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan. Behandlingen kan gradvis förbättra utseendet på hakprofilen under ett antal behandlingstillfällen utifrån behandlarens bedömning. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling. Till skillnad från andra injektionsbehandlingar är effekten bestående.

Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket du kommer att få och hur många behandlingar du behöver baseras på mängden fett under hakan.

  • Behandlingen inklusive förberedelser, bedövning injektion och eftervård tar ca 30 min.
  • Dubbelhakans storlek minskar/förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.
  • I de flesta fall räcker 2 behandlingar, men ibland krävs 3-6 behandlingar.
  • Flera injektioner fördelas över hela behandlingsområdet.
  • Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov.

Efter din behandling med Belkyra

Du förses med skriftliga råd efter genomförd behandling med Belkyra. Kort tid efter påbörjad injektion upplevs intensiv men kortvarig smärta lokalt under hakan som svar på att Belkyra har börjar verka. Så fort Belkyra träffar fettväven går fettcellerna sönder vilket orsakar den snabba och intensiva smärtan. Smärtan behandlas med kyla och dess intensitet avtar sedan i snabb takt och är helt över efter några få minuter.

Närmast efterföljande dagar efter behandlingen kan man uppleva en del obehag och precis som vid andra injicerbara behandlingar kan man uppleva vissa biverkningar av Belkyra.
Vanligast är svag smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken och tillfälligt minskad känslighet under hakan. Bieffekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.
Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 6 veckor.

Före- och efterbilder belkyra

Kontakta oss

Phone iconTelefon

08 - 444 65 80

Mail iconMejladress

info@lasercenter.se

Pin iconAdress

Solna Torg 19, plan 7
Solna Centrum

Pin iconÖppettider

Mån – Tors: 9.00 – 19.00
Fre: 9.00 – 16.00
Lördag-söndag: STÄNGT