Botox i Stockholm fr. 2.400 kr med behandlingsgaranti | Lasercenter

Slide background

BOTOX

Slide background

BOTOX

Slide background

BOTOX

Slide background

BOTOX


Botox är världens mest använda metod för borttagning av rynkor i ansiktet och ger i det närmaste oslagbart resultat. I händerna på erfarna läkare är Botox idag mycket säker och högeffektiv metod för hudföryngring.

På vår klinik i Stockholm utförs ca 2000 Botoxbehandlingar årligen.

Kvalitetsgaranti vid botoxbehandling hos oss i Stockholm.


Allmänt om Botox Stockholm

Botox är ett läkemedel som har använts i decennier inom neurologi och ögonsjukdomar för behandling av lokala kramp- och muskelspänningstillstånd i ex. ansiktets och nackens muskler. De senaste 10-15 åren har Botox använts för reduktion av ansiktsrynkor orsakade av muskelsammandragningar samt för behandling av onormal svettning, sk hyperhidros.

Rynkor eller hudveck uppstår dels som effekt av hudens naturliga åldrande (långsam minskning av kollagen-, elastin- och hyaluronsyrahalten) och dels pga upprepade muskelsammandragningar när man ex ler, skrattar eller rynkar pannan. Det är mot de senare som Botox är effektiv.


Svettbehandling/ Hyperhidros

Kraftig svettning som inte beror på någon sjukdom, läkemedel, stress eller nervositet kallas Primär Hyperhidros och är ett sjukligt tillstånd i svettkörtlarna vilka producerar onormalt mycket svett under påverkan av en signalsubstans (=Acetylcholin). Överproduktionen av svett kan drabba armhålor, handflator eller fotsulor. Tillståndet som inte är ovanligt påverkar oftast ens vardag på ett eller annat sätt och orsakar i många fall betydande nedsättning av ens sociala umgänge och i några fall även en inskränkning i ens arbetsuppgifter. Många som drabbas upplever därför tillståndet både besvärligt och generande med nedsatt livskvalité som följd. Diagnosen säkerställs genom sk svettest för att avgöra graden av översvettning. Tillståndet behandlas väldigt effektivt med Botox, läkemedlet (=Botox) som är godkänt sedan 2003 för denna indikation hämmar svettproduktionen genom att blockera signalen mellan nerv och svettkörtel. Effekten av en behandling kvarstår mellan 6-12 månader. Behandlingen som genomförs i lokal bedövning av vår specialistläkare har inga direkta eller indirekta bieffekter och påverkar tex inte kroppens renings- eller kylfunktion.Frågor & svar om Botox

Hur fungerar Botox?
Botox blockerar signalöverföring mellan nerv och muskel och reducerar/eliminerar på så vis muskelns förmåga till kontraktion (sammandragning). Muskeln förslappas och rynkan rätas ut. Botox verkar lokalt dvs. där den injiceras varför andra muskler än dem man vill förslappa inte påverkas. Det tar i regel några få dagar innan behandlingen börjar verka och ca 2 veckor innan full effekt uppnås.

Vilka rynkor kan behandlas?
Rynkor i pannan, mellan ögonen ”bekymmersrynkan” och skrattrynkorna sk Kråksparkar (rynkor i yttre delen av ögonen) är lämpliga att behandla. Botox kan med fördel kombineras med andra ansiktsbehandlingar såsom Fillers (Läs mer om fillers här) baserade på hyalyronsyra, Skin Rejuvenation och ansiktsslipning.

Hur går behandlingen till?
Mycket små och väldoserade volymer av Botox injiceras in med en tunn nål på flera väldefinierade ställen i de små ansiktsmusklerna. Sticken känns så små och närmast obetydliga. Det känns som ett litet myggstick. Ingen bedövning behövs.

Behandlingen tar i regel ca 15 min och man kan återgå direkt till sina dagliga göromål. Man skall inte gnida eller massera det behandlade området då det kan medföra att Botox sprider sig till närliggande muskler, som då blir påverkade av behandlingen.

Hur länge har man effekt av en behandling?
Effekten sitter i regel mellan 3 till 6 månader. Den varar längre och längre för varje behandling man genomgår. 2-3 behandlingar/år behövs för att upprätthålla effekten.

Finns det några bieffekter?
I vissa fall förekommer en lätt rodnad och ömhet på platsen för injektionsställen. Huvudvärk kan uppstå 1-2 dagar efter behandling av pannan och är av snabbt övergående karaktär. I ytterst sällsynta fall efter behandling av pannan och/eller bekymmersrynkan kan ögonlocket/ögonlocken hänga ner, ett tillstånd som kallas Ptos. Tillståndet normaliseras spontant inom loppet av några veckor-månader och kan i många fall behandlas med ögondroppar som vår behandladeläkare kan förskriva för att snabbt reversera tillståndet. En viss känsla av tyngd över ögonlocken kan inträffa och är vanligare hos äldre och särskilt hos individer med väldigt livlig mimik och breda pannveck. Tyngden och de funktionella besvären man får av att inte kunna höja ögonbrynen är besvärande för vissa de första 2-3 veckorna efter en beh men är inte att förväxla med Ptosen beskriven ovan där ögonlockets muskel förslappats med oförmåga att öppna ögat helt eller partiellt som följd. Värt att nämna är att Botox i händerna på erfaren specialistläkare, är en av de säkraste metoderna för hudföryngring idag.

Kan alla behandlas?
Gravida och ammande får inte behandlas, likaså patienter med ALS, Myastenia Gravis (muskelsjukdom) och känd allergisk reaktion mot något av Botoxingredienserna.Priser för Botox

Ett område                                      från  2 400:-                   

Två områden                                           4 200:-

Tre områden                                           5 400:-

Hals                                                             3  500:-

Just nu har vi 10% rabatt på vara behandlingar! (se erbjudanden)


Svettbehandling/hyperhidros

Armhålor      2 100:- (exkl. läkemedel).
Handflator    2 500:- (exkl. läkemedel ).

Botox vid svettbehandling får du utskrivet på recept och köper själv på apoteket före behandlingen.Garanti vid Botoxbehandling

Kvalitetsgaranti vid Botoxbehandling
Behandlingen genomförs av specialistläkare med stor erfarenhet av Botoxbehandlingar.
Behandlingen genomförs med för individen balanserad dos.
Kostnadsfritt återbesök 2 veckor efter behandlingen för uppföljning och eventuell komplettering.

Rätt till ny behandling kostnadsfritt eller till reducerat pris om kortare effektduration än det som lovats enligt följande:
(Normal effektduration för Botox® är 3-6 månader) 

  1.  Rätt till ny kostnadsfri behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit inom 1 mån efter behandlingstillfället*.
    b. Rätt till 50% rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 1-2 månader efter behandlingstillfället*.
    c. Rätt till 25% rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 2-3 månader efter behandlingstillfället*.

Digitala före o efterbilder används som hjälpmedel i jämförelseprocessen. Förfluten tid räknas från huvudbehandlingstillfället och ej från tiden för uppföljningen. Ny Botoxbehandling i tidigare behandlat område genomförs tidigast 3 och senast 4 månader efter första behandlingstillfället. 


Bilder före och efter

Bilder från vår klinik för botox Stockholm.

Kontakta oss för vårt botox erbjudande i Stockholm med behandlingsgaranti.