Botox i Stockholm | Boka tid på Lasercenter

Allmänt om Botox Stockholm

Botox är världens mest använda metod för borttagning av rynkor i ansiktet och ger i det närmaste oslagbart resultat. I händerna på erfarna läkare är Botox i Stockholm idag en mycket säker och högeffektiv metod för hudföryngring.

På vår klinik i Stockholm utförs ca 2000 Botoxbehandlingar årligen.

Kvalitetsgaranti vid botoxbehandling hos oss i Stockholm.

Botox är ett läkemedel som har använts i decennier inom neurologi och ögonsjukdomar för behandling av lokala kramp- och muskelspänningstillstånd i ex. ansiktets och nackens muskler. De senaste 10-15 åren har Botox använts för reduktion av ansiktsrynkor orsakade av muskelsammandragningar samt för behandling av onormal svettning, sk hyperhidros.

Rynkor eller hudveck uppstår dels som effekt av hudens naturliga åldrande (långsam minskning av kollagen-, elastin- och hyaluronsyrahalten) och dels pga upprepade muskelsammandragningar när man ex ler, skrattar eller rynkar pannan. Det är mot de senare som Botox i Stockholm är effektiv.

Svettbehandling / Hyperhidros

Kraftig svettning som inte beror på någon sjukdom, läkemedel, stress eller nervositet kallas Primär Hyperhidros och är ett sjukligt tillstånd i svettkörtlarna vilka producerar onormalt mycket svett under påverkan av en signalsubstans (=Acetylcholin). Överproduktionen av svett kan drabba armhålor, handflator eller fotsulor. Tillståndet som inte är ovanligt påverkar oftast ens vardag på ett eller annat sätt och orsakar i många fall betydande nedsättning av ens sociala umgänge och i några fall även en inskränkning i ens arbetsuppgifter. Många som drabbas upplever därför tillståndet både besvärligt och generande med nedsatt livskvalité som följd.

Diagnosen säkerställs genom sk svettest för att avgöra graden av översvettning. Tillståndet behandlas väldigt effektivt med Botox, läkemedlet (=Botox) som är godkänt sedan 2003 för denna indikation hämmar svettproduktionen genom att blockera signalen mellan nerv och svettkörtel. Effekten av en behandling kvarstår mellan 6-12 månader. Behandlingen som genomförs i lokal bedövning av vår specialistläkare har inga direkta eller indirekta bieffekter och påverkar tex inte kroppens renings- eller kylfunktion.

BOKA BEHANDLING

Garanti vid Botoxbehandling

Kvalitetsgaranti vid Botoxbehandling
Behandlingen genomförs av specialistläkare med stor erfarenhet av Botoxbehandlingar.
Behandlingen genomförs med för individen balanserad dos.
Kostnadsfritt återbesök 2 veckor efter behandlingen för uppföljning och eventuell komplettering.

Rätt till ny behandling kostnadsfritt eller till reducerat pris om kortare effektduration än det som lovats enligt följande:
(Normal effektduration för Botox® är 3-6 månader) 

a. Rätt till ny kostnadsfri behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit inom 1 mån efter behandlingstillfället*.
b. Rätt till 50% rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 1-2 månader efter behandlingstillfället*.
c. Rätt till 25% rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 2-3 månader efter behandlingstillfället*.

Digitala före- och efterbilder används som hjälpmedel i jämförelseprocessen. Förfluten tid räknas från huvudbehandlingstillfället och ej från tiden för uppföljningen. Ny Botoxbehandling i tidigare behandlat område genomförs tidigast 3 och senast 4 månader efter första behandlingstillfället. 

Före- och efterbilder botox

Vanliga frågor & svar om botox i Stockholm

Hur fungerar Botox Stockholm?

Read more arrow indicator

Botox Stockholm blockerar signalöverföring mellan nerv och muskel och reducerar/eliminerar på så vis muskelns förmåga till kontraktion (sammandragning). Muskeln förslappas och rynkan rätas ut. Botox verkar lokalt dvs. där den injiceras varför andra muskler än dem man vill förslappa inte påverkas. Det tar i regel några få dagar innan behandlingen börjar verka och ca 2 veckor innan full effekt uppnås.

Vilka rynkor kan behandlas?

Read more arrow indicator

Rynkor i pannan, mellan ögonen ”bekymmersrynkan” och skrattrynkorna sk Kråksparkar (rynkor i yttre delen av ögonen) är vanligast att behandla. Andra områden med ökad popularitet är ögonbryn, näsrygg, läpprynkor, sura munvinkel, käklinje och hals. Botox kan med fördel kombineras med andra ansiktsbehandlingar såsom Fillers, Skin rejuvenation  och fraxionerad laserslipning.

Hur går behandling för botox i Stockholm till?

Read more arrow indicator

I våra behandlingar för botox i Stockholm injiceras välstuderade doser på definierade ställen i de små ansiktsmusklerna. Sticken känns som myggbett av varierande intensitet och är snabbt övergående.  Ingen bedövning behövs i regel men kan ordnas vid behov.

Behandlingen tar i regel ca 15 min och man kan återgå direkt till sina dagliga göromål. Man skall inte gnida eller massera det behandlade området då det kan medföra att Botox sprider sig till närliggande muskler, som då blir påverkade av behandlingen med oönskade resultat som följd. I 2-3 dagar efter behandlingen ska man avstå från allt som hettar upp kroppen såsom bastu, solarium eller intensiv träning för att inte riskera en svagare effekt.

Hur länge har man effekt av en behandling?

Read more arrow indicator

Effekten sitter i regel mellan 3 till 6 månader. Den varar längre och längre för varje behandling man genomgår. 2-3 behandlingar/år behövs för att upprätthålla effekten.

Finns det några bieffekter?

Read more arrow indicator

I vissa fall förekommer en lätt rodnad, pirrningar och ömhet på platsen för injektionsställen. Huvudvärk kan uppstå 1-2 dagar efter behandling och är av snabbt övergående karaktär. I ytterst sällsynta fall kan ögonlocket/ögonlocken hänga ner (sk ptos) efter behandlingen av pannan och eller bekymmersrynkan. Tillståndet normaliseras inom loppet av några veckor-månader. Värt att nämna är att Botox i händerna på erfaren specialistläkare är en av de säkraste metoderna för hudföryngring idag. En viss känsla av tyngd över ögonlocken kan inträffa och är vanligare hos äldre och särskilt hos individer med breda pannveck och väldigt livlig mimik. Tyngden och de funktionella besvären man får av att inte kunna höja ögonbrynen är besvärande för vissa de första 2-3 veckorna efter en beh men är inte att förväxla med Ptosen beskriven ovan där ögonlockets muskel förslappats med oförmåga att öppna ögat helt som följd.

Kan alla behandlas?

Read more arrow indicator

Gravida och ammande får inte behandlas, likaså patienter med ALS, Myastenia Gravis (muskelsjukdom) och känd allergisk reaktion mot något av Botoxingredienserna.

Priser för botox

Botox i Stockholm

Ett område (t.ex. panna, glabella eller kråksparkar)

fr 2400 kr

Två områden (t.ex. panna+glabella eller glabella+ kråksparkar)

4 200 kr

Tre områden (t.ex. panna, glabella och kråksparkar eller panna, glabella och Nefertiti etc)

5 400 kr

Fyra områden (t.ex. 3 områden enl ovan plus Nefertiti/hals)

6 400 kr

Fem områden(t ex panna, glabella, kråksparkar, Nefertiti och hals alt panna, glabella, kråksparkar, ögonbryn, näsrygg, sura mungipor, Nefertiti eller hals)

7 200 kr

Mikrotox

3 500 kr

BabyBotox

från 1 500 kr

Panna

2 400 kr

Glabella

2 500 kr

Kråksparkar

2 500 kr

Lipflip

1 200 kr

Sura mungipor

1 200 kr

Gummy smile

1 200 kr

Haka

1 200 kr

Ögonbrynslyft

2 400 kr

Tandgnissling

3 500 kr

Masseter/käkmuskulatur

3 500 kr

Nefertiti

2 400 kr

Svettbehandling/hyperhidros

Armhålor

2 100 kr (exkl. läkemedel)

Handflator

2 500 kr (exkl. läkemedel)

Migrän

Normal

2 500 kr (exkl. läkemedel)

Svårartad

3 000 kr (exkl. läkemedel)

Kontakta oss för vårt botox erbjudande i Stockholm med behandlingsgaranti

Phone iconTelefon

08 - 444 65 80

Mail iconMejladress

info@lasercenter.se

Pin iconAdress

Solna Torg 19, plan 7
Solna Centrum

Pin iconÖppettider

Mån – Tors: 9.00 – 19.00
Fre: 9.00 – 16.00
Lördag-söndag: STÄNGT