Kroppsskulptering med cellulitbehandling i Stockholm

Slide background

KROPPSSKULPTERING

med cellulitbehandling

&

coolsculpting i Stockholm

Välkomna till vår unika fettreduceringsavdelning!

Laser Center erbjuder kosmetiska kroppsbehandlingar för en mängd vanliga ”figur-problem” som tex lokal fettreducering, dubbelhaka, slapp hud och celluliter. Hos oss hittar du en mängd av de mest effektiva metoderna för fettreducering/kroppsskulptering, t ex:

Belkyra, förstör fettet under hakan permanent
CoolTech, fryser bort fettet permanent
Ultraljud / Kavitation
– Elektromuskelstimulering / EMS
– Bindvävsmassage
 Infrarött ljus

Metoderna kombineras ofta med varandra och/eller med medicinska produkter för bästa resultat och behandlingarna vänder sig till både kvinnor och män över 18 år.
Läs mer om de olika metoderna här nedan.

Boka tid för kroppskulptering hos oss i Stockholm.

BELKYRA

Ett patenterat läkemedel som bryter ner fett.
Idag är Belkyra registrerad för injektionsbehandling av dubbelhaka.
Belkyra är ett läkemedel bestående av kroppsegen gallsyra som injiceras i fettväven under hakan och förstör/bryter ner fettcellerna fullständigt och definitivt.Behandlingen som är individuellt anpassad görs efter noggrann kontroll av indikationen och behöver oftast upprepas för att uppnå önskat resultat.

Uppkomst av dubbelhaka kan ha olika orsaker, allt från ärftlighet (genetik) till åldrande eller viktuppgång.För många har dubbelhakan en psykologisk inverkan och är svår att bli av med även vid en naturlig viktnedgång.
Tack vare Belkyra kan man idag erbjuda icke-kirurgiskt alternativ till att bli av med dubbelhakan.

Konsultation inför din behandling med Belkyra
Som alltid föregås varje behandling av en specialistläkarbedömning för att identifiera behandlingens indikation, förutsättningar och prognos.

Inför den kostnadsfria konsultationen fyller du ett formulär om din hälsa/sjukdomshistoria och eventuella tidigare behandlingar.
Därefter vidtar en läkarbedömning och analys av dina förutsättningar för att en lyckad behandling ska kunna genomföras. Besked om lämpligheten av beh med Belkyra ges och ungefärligt antal behandlingar prognostiseras.
I de allra flesta fall behövs det 2 behandlingar men ju större dubbelhaka desto fler behandlingar är nödvändiga. Om samtidigt väldigt slapp hud förekommer rekommenderas ej Belkyra utan förslag på andra lämpliga beh ges.

Fotografering sker innan behandling och du får skriftlig information som du skall läsa och skriva under.

Behandling med Belkyra
Belkyra är en injectionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan. Behandlingen kan gradvis förbättra utseendet på hakprofilen under ett antal behandlingstillfällen utifrån behandlarens bedömning. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling. Till skillnad från andra injektionsbehandlingar är effekten bestående.

Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket du kommer att få och hur många behandlingar du behöver baseras på mängden fett under hakan.

–  Behandlingen inklusive förberedelser, bedövning injektion och eftervård tar ca 30 min.
–  Dubbelhakans storlek minskar/förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.
–  I de flesta fall räcker 2 behandlingar, men ibland krävs 3-6 behandlingar.
–  Flera injektioner fördelas över hela behandlingsområdet.
–  Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov.

Efter din behandling med Belkyra
Du förses med skriftliga råd efter genomförd behandling med Belkyra. Kort tid efter påbörjad injektion upplevs intensiv med kortvarig smärta lokalt under hakan som svar på att Belkyra har börjar verka. Så fort Belkyra träffar fettväven går fettcellerna sönder vilket orsakar den snabba och intensiva smärtan. Smärtan behandlas med kyla och dess intensitet avtar sedan i snabb takt och är helt över efter några få minuter.
Närmast efterföljande dagar efter behandlingen kan man uppleva en del obehag och precis som vid andra injicerbara behandlingar kan man uppleva vissa biverkningar av Belkyra.
Vanligast är svag smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken och tillfälligt minskad känslighet under hakan. Bieffekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.
Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 6 veckor.

Läs mer om belkyra här eller kontakta oss.

Boka tid för kroppskulptering hos oss i Stockholm.

CoolTech

Frys bort ditt fett med en annorlunda och mycket effektiv metod!
CoolTech (original utrustningen för fettfrysning) går ut på att förstöra fettdepån genom att frysa ner fettet till -8ºC under 1 timme. Fettcellerna klarar inte av denna kyla under så lång tid varpå de dör medan övrig vävnad som hud, muskler, kärl och nerver skyddas eller påverkas endast temporärt. Fettjockleken över området som ska behandlas mäts upp och noteras. Ett eller två handstycken appliceras över området och med hjälp av vakumsug dras överskottsfettet in i handstycken varpå fettet fryses snabbt ner till måltemperaturen -8ºC. Denna temperatur behålls sedan under 1 timme varpå innehållet i fettcellerna (lipider, fettsyror) kristalliseras och fettcellerna dör (går i apoptos= oåterkallelig självdöd).

Läs mer om CoolTech och coolsculpting här.

Boka tid för kroppskulptering hos oss i Stockholm.

U-ljud eller kavitation

Enkelt förklarat sätter ultraljudsvågorna fettcellen i vibration. Vågorna träffar cellen väldigt frekvent, flera tusen gånger per sekund så att fettcellens membran slutligen brister och fettinnehållet töms ut. Det frisläppta fettet transporteras sedan bort med lymfan. I.o.m att fettcellens membran spricker så förstörs fettcellen för gott och kan inte ta upp något fett igen. Fettdepån minskar därmed permanent och nytt fett kan inte lagras just där. Resultatet Kan liknas vid ytlig fettsugning fast utan den senares kirurgiska tilltag, risker och eftervård. Metoden lämpar sig bäst för begränsade eller svåra fettdepåer som inte försvinner på diet o träning såsom dubbel haka, överarmar, mage, höfter, lår och midja.

I regel behövs det mellan 6-12 behandlingar innan märkbart synligt resultat. Behandlingarna genomförs med ca 1 veckas intervall. Behandlingen som tar c.a 15-20 min/område är smärtfri och genomförs utan bedövning, lämnar inga ärr och har ingen läkningstid. Det behandlade området blir tillfälligt varmare som resultat av U-ljudsvågorna och den ökande blodcirkulationen. Närliggande och djuptliggande strukturer såsom blodkärl, nerver, muskler och inre organ påverkas inte av behandlingen.

Det är av största vikt att frisläppt fett transporteras bort och kommer till förbränning för att uppnå bäst effekt. Fettet som inte har transporterats bort eller förbränts tas upp igen av kvarvarande fettceller tre timmar efter avslutad behandling. Det är därför angeläget med ett trimmat lymfflöde o cirkulation samt motion eller muskelträning direkt efter. Hos oss erbjuds du ett komplett program bestående av fyra olika moduler för bästa möjliga resultat. Vi alternerar mellan dessa för att optimera dina resultat utifrån dina egna förutsättningar. Dessa är LPG eller bindvävsmassage för att få igång cirkulation o lymfan, U-ljud för att frisätta fettet, VIP (elektro-muskelstimulering) för att förbättra cirkulation, lymfan och inte minst förbränna fettet genom muskeluppbyggnad (träning) samt Infrarött ljus för ökad förbränning och förbättrad cirkulation lokalt samt huduppstramning upp genom långsiktig kollagenstimulering.

Försiktighet eller kontraindikationer:
Behandlingen lämpar sig inte för patienter som har följande sjukdomar :
Hjärtsjukdom, blödarsjuka, pacemaker, Höftproteser eller andra metaller i kroppen (nära behandlingsområdet), infektion och epilepsi.

Gravida bör avstå.

Före och efter behandling
–    Tänk på att dricka rikligt med vatten, både före och efter behandlingen.
–     Avstå från snabba kolhydrater (vitt bröd, kokt potatis, ris socker o godis) 1 dygn före och 1 dygn efter behandlingen.
–    Fortsätt med din motionsnivå (förbränning) oförändrat efter beh.
–    Se över din kost och övergå till mer energisnål diet vilket leder att det frisläppta fettet förbränns = metaboliseras avsevärt lättare och du når dina mål snabbare.

 

 

ELEKTROMUSKELSTIMULERING

Elektromuskelstimulering (EMS)
EMS är tekniken bakom slankningsapparaterna och har använts för medicinska ändamål under mer än hundra år. Initialt användes den för diagnos och behandling av olika sjukdomar och under andra världskriget efter att man insett dess fördelar började man tillämpa den som ett alternativ till fysisk aktivitet. Soldater som var sängbundna under längre tid på grund av skada eller sjukdom fick försvagade muskler. För att snabbt kunna få dem tillbaka till sina poster behandlades de med EMS. Senare kom EMS att användas även för smärtlindring. 

I slutet av 1947 utvecklade Dr Sebastian Hawkins EMS-teknologin till en apparat med 32 elektroder som var lämplig för slankning. Det var början till det professionella elektropad slimning konceptet och EMS har under de senaste 4 decenierna utvecklats till mycket säkra och effektiva slankningsapparater som snabbt blivit populära i hela världen. EMS kom sedan att kombineras med infrarött ljus för mer effektiv fettförbränning och viktminskning.

Boka tid för kroppskulptering hos oss i Stockholm.


BINDVÄVSMASSAGE

  Avlägsna envisa celluliter med bindvävsmassage

Bindvävsmassage är en behandling som utan smärta eller kirurgiska ingrepp, avlägsnar envisa celluliter och besvärande fettdepåer från mage, ridbyxlår, höfter, stjärtpartier, överarmar m.m. behandlingen skulpterar om din kropp och är i kombination med ex Ultraljud ett alternativ till fettsugning för de personer som tvekar eller inte lämpar sig för fettsugning. Bindvävsmassage är dessutom en effektiv och välgörande behandling mot andra fysiska problem orsakade av cirkulationsstörningar, såsom muskelvärk, spänningshuvudvärk, fibromyalgi, ledvärk, stelhet och svullnader m.m.

Bindvävsmassagen utförs med hjälp av en utrustning som med ett vacuumsug masserar de aktuella områden och resulterar dels i ökad lymfcirkulation med förbättrad borttransport av slaggprodukter, gifter och överflödig vätska och dels i ökad blodcirkulation, förbättrad syretillförsel till kroppens celler, ökad ämnesomsättning och därmed ökad fettförbränning. Dessutom stimuleras kollagen- och elastinproduktionen vilket ger fastare och smidigare hud.


INFRARÖTT LJUS

Behandlingen med infrarött ljus leder till ökad cirkulation och förbränning lokalt över området och resulterar på så vis till minskade fettdepåer. Infrarött Ljus har god vävnadspenetration och leder även till uppvärmning och ökad lokal svettning vilket även det minskar volym o omfång. På lite längre sikt bidrar stimuleringen till ökad kollagennybildning o därmed uppstramning av det behandlade området.

Behandlingen erbjuds som ett komplement till övriga fettreducerande alternativ såsom Ultraljud/Kavitation, Elektromuskelstimulering och LPG.


CELLULITBEHANDLING

Vad är celluliter?

Förtätad bindväv tillsammans med dålig blodcirkulation är den huvudsakliga orsaken till att kroppen bildar s.k. cellulithud. Celluliter orsakas av att underhudens fettceller blir fler och större, och att vätska samlas i vävnaderna omkring dem som kan bero på att kroppens förmåga att göra sig av med gifter har försämrats.

Den minskade blodcirkulationen bidrar till en ansamling av metaboliska slaggprodukter, försämring av ämnesomsättningen samt förtätning av bindväven. Elasticiteten försämras och förhårdnader kan uppstå i vävnaden. Detta resulterar i områden med fettansamlingar och celluliter.
Cellulitbehandling
Bindvävsmassage är en behandling som utan smärta eller kirurgiska ingrepp, avlägsnar envisa celluliter och besvärande fettdepåer från mage, ridbyxlår, höfter, stjärtpartier, överarmar m.m. Bindvävsmassage skulpterar om din kropp. Bindvävsmassage är det bästa alternativet till fettsugning eller för de personer som tvekar inför ett kirurgiskt ingrepp eller för de som har en hudtyp som inte anses lämplig för fettsugning. Bindvävsmassage är dessutom en effektiv och välgörande behandling mot andra fysiska problem, orsakade av cirkulationsstörningar, såsom muskelvärk, spänningshuvudvärk, fibromyalgi, ledvärk, stelhet och svullnader m.m.

Behandlingen utförs av specialutbildade terapeuter och behandlingen tar ca 40 minuter. Efter behandlingen känns huden både fastare och mer elastisk. Normalt krävs 14-18 behandlingar och utförs 2 ggr/vecka. Underhåll av behandlingsresultat ca 1 gång/mån.
Bort med celluliter och fettdepåer.
Massagen sker m en utrustning som med ett vacuumsug masserar hela kroppen. Detta resulterar dels i ökad lymfcirkulation med förbättrad borttransport av slaggprodukter, gifter och överflödig vätska dels i ökad blodcirkulation, förbättrad syretillförsel till kroppens celler, ökad ämnesomsättning och därmed ökad fettförbränning. Dessutom stimuleras kollagen- och elastinproduktionen vilket ger fastare och smidigare hud.

Ring oss för att boka en cellulitbehandling i Stockholm! Se priser nedan.

PRISER

————————————        1 behandling     paket á 6 beh             Paket á 12 beh

Belkyra                                         från 9 000:- 

Cooltech                                              2 495:-

Ultraljud / Kavitation:                     1 500:-                8 400:-                        15 600:-

Elektromuskelstimulering:                900:-               4 800:-                          8 400:-

Bindvävmassage/ LPG :                     600:-                3 300:-                          6 000:-

Infrarött ljus …..:                                  500:-               2 700:-                           4 800:-


Bilder    Belkyra: Före och Efter


Bilder    Coolsculpting: Före och Efter