Fettransplantation och fettsugning utan narkos i Stockholm | Lasercenter

Slide background

FETTRANSPLANTATION

Slide background

FETTRANSPLANTATION

Slide background

FETTRANSPLANTATION

Slide background

FETTRANSPLANTATION


Som namnet antyder så förflyttas fett från en plats till en annan. Du blir av med överskottsfettet på ex magen, flanker etc och fyller upp där det saknas volym. ”Två i ett ingrepp”.  Helt naturlig ”filler”, bestående av ens eget fett som sugs upp, bearbetas och återinjiceras i områden som behöver fyllas upp såsom ansikte, läppar, händer, bröst och stuss.  Tack vare vår unika och sofistikerade utrustning som filtrerar bort allt skadat fett, åldrat fett, lösligt fett och allt annat som inte hör fettväven till blir resultaten mer permanenta och helt naturliga. Genom denna unika filtrering erhålls det bästa av det bästa fettet, dvs det juvenila fettet (bebis fettet) samt stamcellerna som återinjiceras där vi har behov.  Denna filtrering/sortering är väldigt central i proceduren och har stort avgörandet för det långsiktiga resultatet där upp till 70- 80% av transplanterat fett överlever transplantationen jämfört med rådande 20-50% hos merparten av aktörerna inom branschen. Därmed blir behandlingen hos oss mer precis och resultaten jämnare. Slutgiltigt resultat ofta efter endast 1-2 ingrepp .  Dessutom slipper du den långa konvalescensen som är associerad med andra metoder samt undviker ofta relaterade komplikationer såsom extrema svullnader och blåmärken.


Om behandlingen

Ingreppet sker i lokalbedövning och i direkt anslutning till fettsugningen. Fettsugningen sker även den i lokalbedövning på området som har överskottsfettet såsom mage, flanker, lår etc. Fettet centrifugeras och bearbetas sedan i vår unika utrustning. Juvenilt fett och stamceller utvinns och återinjiceras i området som behöver fyllas upp såsom ex brösten. Detta sker med hjälp av särskilda instrument och kanyler framtagna för just det ändamålet. Inga större ärr eller märken efterlämnas. ca 70-80% av förflyttad volym överlever och resultaten efter 3-6 månader har alla förutsättningar sedan att bli permanent.

Transplanterat fett är helt naturligt och leder inte till några negativa reaktioner från kroppen. Det försvårar inte heller mammografi- eller ultraljudsundersökningar. Tack vare det högkvalitativa och väldigt mjuka fettet som utvinns med hjälp av vår unika utrustning är knöligheter och ojämnheter i transplantations området väldigt sällsynta, (jämfört med andra metoder).

Tidigare resultat med fettransplantation var osäkra och ofta ojämna då hantering av utsugen fettvolym var mycket bristfällig vilket ofta resulterar i att merparten av injicerad volym snabbt försvinner efter transplantationen, ibland så mycket som 80-90%. För att kompensera för denna brist är man på andra kliniker tvungen att antingen överkorrigera grovt och/eller göra om ingreppet flera gånger innan nöjaktigt slutresultat erhålls.

Vi kan använda fettransplantation för att återskapa volym i princip var som helst i ansiktet eller på kroppen. Vanligast är kinder, djupa ringar under ögonen, läppar, händer, bröst och stuss. Populärast är idag bröstförstoring och rumpförstoring med eget fett i Stockholm.


Bröstförstoring med eget fett i Stockholm

Få saker har sådan inverkan på kvinnors femininitet såsom små bröst har. Dessa kvinnor kan känna sig socialt och utseendemässigt utsatta vilket påverkar deras självkänsla och livskvalitet negativt. Att på naturligt sätt öka och anpassa bröstens volym till mer normala proportioner tilltalar väldigt många av dessa kvinnor då deras självbild och välbefinnande markant förbättras. Vi är kliniken som kan hjälpa dig nå dina önskemål. Laser Center är bästa kliniken för bröstförstoring med eget fett i Stockholm, från Täby, Sollentuna, Kista och ända till Nacka.

Bröstförstoringar med eget fett passar i första hand:

 1. kvinnor som har relativt små bröst och endast vill ha medelstor förstoring (ca 100-200 ml/ bröst),
 2. kvinnor som har asymmetriska bröst
 3. Kvinnor med tomma bröst efter graviditet och amning.
 4. kvinnor som inte vill ha silikonimplantat då dessa kan upplevas onaturliga,
 5. kvinnor som är rädda för långsiktiga konsekvenser av implantaten,
 6. kvinnor som inte vill undergå operation p g a rädsla för associerade komplikationer,
 7. kvinnor som inte vill ha några ärr,
 8. kvinnor som samtidigt vill bli av med överskottsfettet i t ex magen eller flankerna.

Olämpliga kandidater för bröstförstoring med eget fett är följande:
1.    Kvinnor som har bröstcancer i släkten

 1.    Kvinnor som vill ha en stor förstoring av brösten
 2.    Kvinnor som inte har tillräckliga fettdepåer.
 3.    Kvinnor som är rökare sedan många år tillbaka.
 4.    Kvinnor som tränar intensivt på grund deras risk att förbränna det transplanterade fettet.

Komplikationer

 • Blödningar och blåmärken, oftast efter fettsugningen
 • Infektioner, undviks genom premedicinering med antibiotika före ingreppet.

Vi månar om att du får bästa möjliga resultat med så få bieffekter som möjligt. Våra kunder hittar oss närmast uteslutande efter rekommendationer från andra. Du kan lita på att vi den bästa kliniken för bröstförstoring med eget fett i Stockholm.

Inför bröstförstoring med fettransplantation rekommenderas du att genomgå mammografi/ultraljudsundersökning före och ett år efter ingreppet för att undersöka det slutgiltiga resultatet av injektionerna i brösten. Därefter rekommenderas vanliga bröst- och hälsoundersökningar.


Att tänka på före fettransplantationen

Undvik stress, håll dig undan solsken, ät hälsosamt, håll en jämn vikt inom det normala BMI-omfånget, träna regelbundet och avstå alkohol 2 dagar före till 2 veckor efter operationen. Eftersom rökning kan påverka det slutgiltiga resultatet uppmanar vi dig att inte röka på 1 vecka före operationen och sedan avstå minst 2 veckor efter.


Efter fettransplantationen

– Undvik tungt fysiskt arbete och ansträngande kroppsrörelser eller lyft i minst 4 veckor. (gäller fettransplantation till bröst eller stuss)

– Undvik att flyga de närmaste 48 timmarna efter ingreppet.

– En gördel måste bäras på givarområdet dygnet runt i ungefär 4-6 veckor efter operationen.

– Brösten kan kännas ihopdragna och bli känsliga för beröring. Huden kan kännas varm och klia.

– Du kan röra dig och utföra vanliga vardagsaktiviteter redan dagen efter ingreppet.

– De efterföljande 2-5 dagarna kan du vara stel och ha värk i givar- o mottagarområdet. Ta då förskriven smärtstillande medicin och glöm inte att dricka ordentligt med vätska.

– Illamående och trötthet kan förekomma efter operationen beroende på given medicinering under ingreppet.

Det slutgiltiga resultatet visar sig efter 3-6 månader, Svullnaden försvinner och fettet ansluter sig till din naturliga fettvävnad. KOM IHÅG att det är oerhört viktigt att du inte går ner i vikt efter operationen då det starkt påverkar slutvolymen av transplanterat fett.

 

Resultaten följs alltid upp och diskuteras. Det är väldigt viktigt och centralt för oss att du som kund blir nöjd med resultatet. Hos oss ska du alltid känna dig trygg.


Bilder    Före och Efter


HYAcorp – Kroppskonturering med Hyaluronsyrafiller

Det senaste decenniet har man världen över noterat ett ökande intresse för att förbättra sin kroppsform på ett naturligt, icke-invasivt sätt utan att behöva genomgå ett större kirurgiskt ingrepp eller använda sig av implantat.
Att genomgå narkos, postoperativa besvär och få kvarstående ärr är de främsta skälen till att många letar efter andra alternativ. Vi kan idag och som en av de första klinikerna i Sverige erbjuda HyaCorp, för att återställa och skapa volym, skapa bättre symmetri samt reparera ojämnheter efter tidigare ingrepp. HyaCorp lämpar sig därför riktigt bra för dem som inte vill genomgå kirurgi, har begränsat med eget fett att transplantera och för dem som vil skapa successiv förstoring över tid. HyaCorp används för att förstora stuss, förbättra volym och asymmetri efter tidigare bröstplastik, jämna till gropar efter tidigare fettsugning, bättra på ojämnheter på låren och skapa bättre volym på handryggar.
HyaCorp kroppsfiller är baserad på samma hyaluronsyra som förekommer i ansiktsfiller men med större partikelstorlek och med högre densitet/täthet vilket gör gelén tjockare och mer varaktig.
HyaCorp kommer ursprungligen från Tyskland där den har funnits sedan tolv år tillbaka. Den har en hög renhetsgrad och är faktiskt den enda kroppsfillersen på marknaden som är CE-godkänd.

Behandlingen genomförs i lokal bedövning under relativt sterila förhållanden. Området som ska behandlas markeras innan HyaCorp injiceras av vår specialistläkare, Dr Jean Hadad. Ingreppet kan ta mellan 30 och 60 min beroende på omfattning och volym som ska injiceras.

Efter behandling bör man undvika träning och direkt tryck på området i ett par dagar. Inga restriktioner finns i övrigt och du kan återgå till normala aktiviteter efter det. Vanligast och kanske den enda bieffekten av behandlingen är blåmärken som oftast försvinner inom två veckor men i vissa fall kan dröja kvar lite längre.

Resultatet syns direkt efter behandlingen, men kommer successivt att förbättras de kommande två veckorna då medlet binder vätska och expanderar utterligare. Optimal effekt ser du 2 veckor efter att du har blivit behandlat och resultatet håller sedan i sig upp till 2 år. Vid behandling av större områden som stuss behöver man i regel 3-4 behandlingar, med 2 veckors mellanrum.

Innan en behandling påbörjas genomgår man en kostnadfri konsultation med vår behandlande spec. läkare för att identifiera dina behov, förutsättningar och lämpligheten för behandlingen. Man får även information om förloppet samt mer noggrann prisuppgift baserat på uppskattad mängd filler som behövs.

Hoss oss är du alltid trygg.