Behandling av kärlbristningar i Stockholm | Lasercenter

Kärlbristningar

Missprydande kärl kan vara små, tunna, korta strimmor men även stora, breda och förekomma i ansamlingar och nystar. De kan vara röda, röd-lila, blå-röda eller blåa i färgen och vara lokaliserade såväl på ansiktet som på benen. Ådernät kallas alla utvidgade små vener 0,2-2mm och kärlbristningar. Dessa syns ofta som blå-röda till blå-lila strimmor, oftast på benen eller ansiktet. I de flesta fall ger dessa inga obehag men är kosmetiskt besvärande, en del kan uppleva värmekänsla eller sveda från dessa.

Åderbråck eller varicer är utvidgade, slingriga mellanstora-stora vener som uppstår då venklaffarna förstörs och kärlväggen försvagas och förslappas. Åderbråck kan uppstå i alla vener, men är vanligast på benen. De utvecklas med åren hos många människor och drabbar oftare kvinnor än män. Ärftliga faktorer, tidigare graviditeter, fetma, hormonella förändringar, statiskt sittande eller stående arbete samt tidigare proppar i benen är andra faktorer som har betydelse. I de flesta fall ger åderbråck inga obehag men är ett stort kosmetiskt problem, en del får värk, tyngd- eller trötthetskänsla i benen, andra får krypningar och ibland till och med kramper i vaden.

Obehandlade kan åderbråck leda till kronisk svullnad och vattenansamling (ödem) i benen.

Kontakta oss för bokning och konsultation ang. behandling av kärlbristningar.

BOKA BEHANDLING

Ådernätsbehandling

Tunna och ytliga blodkärl i ansiktet och på benen behandlas med fördel med laser el IPL. Ljusstrålen från lasern el IPL värmer kärlet som då drar ihop sig på djupet utan att det blir något sår eller skorpa i huden. Kärl med större vidd behandlas med injektioner. Ibland måste man kombinera laser med injektionsbehandling för bästa resultat. Vilken teknik som lämpar sig bäst för dig avgörs i samband med läkarkonsultationen.

Före & efterbilder Kärlbristningar

Frågor & Svar

Hur fungerar injektionsbehandlingen?

Read more arrow indicator

Vid sprutbehandling (skleroterapi) injiceras läkemedlet Aethoxysclerol med en mycket tunn nål i kärlet vilket får det att skrumpna och försvinna. Olika koncentrationer/mängder av läkemedlet används beroende på kärlets vidd. Behandlingen i sig är inte särskilt smärtsam. Aethoxysclerol är helt ofarligt och har använts världen över i många år. Inga systemiska biverkningar har rapporterats. Både små, tunna kärl (1 mm) till grövre blåa kärl och även tunnare åderbråck (ca 5-6 mm) kan effektivt behandlas med denna metod.

Effekter och bieffekter av behandlingen?

Read more arrow indicator

Rodnad av varierande grad uppstår längs blodkärlet omedelbart efter behandlingen. Små blåmärken kan sedan uppkomma första veckan. I sällsynta fall kan man få en övergående svag brunfärgning i huden sekundärt till depositionen av järnet som fanns i kärlet. Oftast får man endast en mycket lindrig efterreaktion. Slutresultat uppnås först inom 4-6 veckor då kärlet bleknat bort och försvunnit. Efter behandling av större kärl lindas benet i cirka 1 vecka. Man kan vara uppegående, i princip helt normalt efter behandlingen men ska undvika sol, solarium och hård träning närmaste veckan efter behandlingen.

Behövs det fler behandlingar?

Read more arrow indicator

Vid enstaka förändringar räcker det oftast med 1 behandling. Fler behandlingar behövs vid rikliga kärlförändringar för att uppnå bästa resultat. Behandlade kärl försvinner för gott men andra synliga kärl (som skulle ha uppkommit även om du inte har behandlats) kan uppkomma med åren och behöver på nytt behandlas. I 70% av fallen försvinner kärlen efter en enda behandling, i 20-25% behövs det 2 behandlingar och 1 ca 5% 3 el fler.

Priser för kärlbristningar

Kärlbristningar

Enstaka kärl (1-3 st)

2 500 kr/behandling

Några kärl (4 – 8 st)

3 200 kr/behandling

Multipla kärl (fler än 8 st)

4 000 kr/behandling

Kontakta oss

Phone iconTelefon

08 - 444 65 80

Mail iconMejladress

info@lasercenter.se

Pin iconAdress

Solna Torg 19, plan 7
Solna Centrum

Pin iconÖppettider

Mån – Tors: 9.00 – 19.00
Fre: 9.00 – 16.00
Lördag-söndag: STÄNGT