Håravfall i Stockholm | Lasercenter

Håravfall

Håravfall är vanligt förekommande och drabbar väldigt många individer idag, såväl män som kvinnor i en allt mer känslig period av deras liv. Självkänslan börjar sakta svikta i takt med att behåringen blir tunnare o tunnare. Oron över förloppet och det allt kala slutstadiet potentierar många gånger problemet i en allt ondare cykel. Det erbjuds massor med mer eller mindre bra lösningar för att minska problemen. Allt från tabletter, salvor, spray, färg, tatueringar, tupéer, peruker mm har testats, vissa kan ha en viss funktion mot fortsatt håravfall men ingen av dessa metoder skapar nytt hår såsom laserbehandling med Alpha Lase LX40/50 gör.

Fördelarna med laserbehandlingen mot håravfall har testats vetenskapligt och resultaten har publicerats i stora vetenskapliga tidskrifter såsom The International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology. Undersökningar har utförts på flera stora universitet i USA såsom The Harvard School of Medicine och Lexington International. Resultatet av dessa undersökningar visar tydligt att rätt lågenergilaser såsom Aplha Lase med rätt styrka och lämplig våglängd kan stimulera hårtillväxt, förbättra hårstyrka och förhindra håravfall.

Dämpa ditt håravfall med PRP eller laserbehandling i Stockholm.

Allmänt om håravfall och hårlaser i Stockholm

En människa har normalt ca 80.000 – 160.000 hårstrån i hårbotten och man kan normalt tappa upp till 100 st per dag.

Håret växer ungefär 5-10 mm i månaden och växtfasen varar oftast 3-6 år varefter hårsäcken går in i en viloperiod på vanligtvis 3 månader. Under denna tid avstannar hårväxten och hårstrån stöts ut och faller av. När hårsäckarna åter aktiveras bildas nya hårstrå som växer i 3-6 år o s v. I normala fall är 85% av alla hårsäckar aktiva medan 15% vilar. I fall av ärftlig belastning, sjukdom eller andra påfrestningar kan allt fler hårsäckar gå i en för tidig eller förlängd vila. Då tunnas håret ut. Antalet arbetande hårsäckar minskar dessutom normalt med åldern. En hårsäck lever tre år efter att håret slutat växa från den. Efter tre år är den död och kan inte återväckas. Men alla hårsäckar dör inte på samma gång utan denna process sprids ut under en lång period.

Genom att påbörja laserbehandling i god tid stoppas processen och gamla hårsäckar kan väckas till liv innan de dör varför nytt hår kan skapas.

BOKA BEHANDLING

Hårlaser – Behandling i Stockholm

Laserbehandling av håravfall genomförs med AlphaLase LX40/50 och består av en kur under ett år (enligt nedan) följt av glesa underhållsbehandlingar för att bibehålla stabiliteten i behåringen. Det innebär att ett bestämt antal behandlingar ska ske inom en begränsad tid följt av få behandlingar över en längre period. Enstaka behandlingar ger inte ett bestående resultat och längre behandlingsavbrott kan äventyra uppnått resultat.

I kombination med laserbehandlingen rekommenderas Minoxidil (Rogaine, Recrea, recapen, Rogaine Forte) men är inte nödvändigt. Även skalpvårdsprodukter och kosttillskott rekommenderas för att uppnå så frisk skalp som möjligt. Kuren är ofta mellan 45-52 behandlingar och pågår i 52 veckor. För svårare fall kan kuren förtätas med fler behandlingar.

Laserbehandling schema
För ett ”normalt” håravfall fördelas de 45 behandlingarna enligt följande schema:

Vecka                              Behandlingar

FAS 1       1-12 (totalt 13v)             2 beh / vecka (totalt 26 beh)

FAS 2      14-26 (totalt 13 v)          1 beh / vecka (totalt 13 beh)

FAS 3      27-39 (totalt 13 v)          1 beh varannan vecka (totalt 6 beh)

FAS 4      39-52 (totalt 13 v)           1 beh var fjärde vecka (totalt 4 beh)


Minoxidil Receptfri medicin

Rekommenderas till alla (Rogaine Forte endast för män) för att motverka kroppens eget DHT-angrepp. Bidrar till mer optimalt resultat. Rekommenderas även efter första behandlingsåret.

Skalpvårdsprodukter och kosttillskott
Att tvätta och vårda sitt hår är bra, men man ska vara noga med att använda rätt produkter så att man inte gör håret en björntjänst. Kemikalierna som skadar hårtillväxten är Propylenglykol, Sodium-laureth el sodium-laryl-sulfat. Det första är konserverings medel och de andra är ämnen som löddrar. Dessa förekommer i stort sett i alla vanliga schampon varför man rekommenderas att noga titta igenom innehållsförteckningen på schampot man använder och byta ut mot mer skonsamt sådant.

Som tillskott rekommenderas Priorin eller andra liknande produkter som finns på marknaden.

PRP behandling mot håravfall i Stockholm

PRP är en utmärkt, vetenskapligt dokumenterad och effektiv behandling för att stoppa pågående håravfall. Ett trettiotal studier visar denna metods effektivitet mot både manligt och kvinnligt håravfall. En vedertagen och vetenskapligt beprövad behandling för att stoppa håravfallet, stimulera hårtillväxten och i någon mån även återfå förlorad behåring.

Tillväxtfaktorer i hög koncentrationen utvinns från ditt eget blod och återinjiceras i skalpen över det eller de drabbade zonerna varpå en stimulering av hårcellerna påbörjas. Behandlingen leder även till nybildning av fina blodkärl vilket bättrar på cirkulationen till de drabbade zonerna så att hårcellerna tillförs syre och behövlig näring för produktion och tillväxt av hårstråna. Resultaten är entydiga: pågående håravfall stoppas, hårstråna blir tjockare och växer snabbare.

PRP-behandling behöver genomföras med tätt intervall (1mån) de första 3 behandlingarna för att sedan glesas ut mot 6-12 mån. Effekten börjar märkas relativt snart efter påbörjad behandling.

PRP-behandling rekommenderas idag även före och efter hårtransplantation för att öka framgången med ingreppet.

Frågor & Svar PRP behandling mot håravfall

PRP behandling mot håravfall i Stockholm

Read more arrow indicator

I princip ja, alla personer som lider av kontinuerligt håravfall i minst 6 månader där man har uteslutit behandlingsbar medicinsk orsak såsom lokal inflammation i hårbotten, eksem i hårbotten, psoriasis i hårbotten, svampinfektion, anemi(blodbrist), järnbrist, b-vit brist, mineralrikt fr a zink, ämnesomsättningsrubbning ofta underfunktion i sköldkörteln, kan behandlas. Det är viktigt därför att ha blivit utredd med lodprover via husläkare för att utesluta medicinskt utlösande och behandlingsbar orsak enl ovan innan man underkastar sig en PRP-beh. För dem med konstaterat ärftligt håravfall om har pågått länge behöver inte utredas på nytt utan får genomgå en undersökning av vår läkare för att utesluta lokala avvikelser i hårbotten innan man startar en PRP behandling mot håravfall. Rökning och alkohol har visat sig minska resultatet drastiskt och ska hållas på ett minimum för bästa resultat och helst inget alkoholintag alls fr ca 3 dagar innan behandling.

Vilka biverkningar kan förväntas av en PRP-behandlng?

Read more arrow indicator

Biverkningarna är av lokal karaktär och direkt relaterade till själva nålsticken i skalpen. Vanligast är mindre blåmärken, lättare svullnad och rodnad. Dessa försvinner i regel efter något/några dygn.

Vilka resultat kan man förvänta sig av en PRP-behandling?

Read more arrow indicator

Resultaten varierar mellan individerna som behandlas beroende på håravfallets svårighetsgrad, -duration, de egna tillväxtfaktorernas stimulerande effektivitet samt hårstrånas förmåga till respons. I majoriteten av fallen bromsas eller avstannar håravfallet helt kort tid efter att PRP behandlingen startat, hårstråna börjar sedan tillväxa och bli tjockare och behåringen friskare.

Hur många behandlingar behövs det?

Read more arrow indicator

Vi rekommenderar en kur på 3 behandlingar med 4 veckors intervall följt av en 4:e behandling månad 6 därefter ytterligare en beh månad 12 för bästa resultat. Därefter räcker det med 1-2 behandlingar/år med 6-12 månaders intervall. Individuellt behandlingsupplägg diskuteras och utformas i samråd med ansvarig behandlande läkare utifrån håravfallets svårighetsgrad.

Hur länge håller resultatet?

Read more arrow indicator

Uppnått resultat bibehålls ofta över flera år och så länge man går på underhållsbehandlingar minst 1 gång/år. Skulle man av någon anledning avbryta behandlingarna återgår håravfallet till sitt naturliga förlopp med gradvis försämring över tid. Detta sker ofta inte med detsamma efter att man avbrutit behandlingarna utan kan dröja flera månader till år beroende på hur många behandlingar och underhållsbehandlingar man har genomfört innan avbrottet.

Boka tid för håravfall genom PRP behandling hos oss i Stockholm.

Före & efterbilder Hårlaser

Frågor & Svar

Är behandlingen med laser farlig?

Read more arrow indicator

Energin som laserdioderna producerar är väldigt låg och har inte beståndsdelen som krävs för att orsaka någon skada. Varken patient eller operatör kan skadas av att vistas nära eller hantera lasern. Det finns idag inga kända fall av skador i samband med laserbehandling av denna sort.

Hur lång är behandlingen?

Read more arrow indicator

En behandling utförs sittande och varar i 15-20 minuter. Normalt genomgår man 45-50 behandlingar under 1 år och följs av underhållsbehandlingar 1 gång/mån- 1 gång v a månad för att bibehålla resultaten.

Hur känns behandlingen?

Read more arrow indicator

Behandlingen är helt smärtfri och känns normalt sätt inte alls. Ibland kan en tillfällig pirrande känsla och värmeökning i hårbotten upplevas under behandlingen.

Är behandlingen säker?

Read more arrow indicator

AlphaLase LX40-50 är en terapeutisk laser, testad och godkänd i fullt samtycke med Amerikanska Läkemedelsverket (FDA).

Är behandlingen effektiv?

Read more arrow indicator

Fördelarna med laserbehandlingen mot håravfall har testats vetenskapligt och resultaten har publicerats i stora vetenskapliga tidskrifter såsom The International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology. Undersökningar har utförts på flera stora universitet i USA såsom The Harvard School of Medicine och Lexington International. Resultatet av dessa undersökningar visar tydligt att rätt styrka och lämplig våglängd av lågenergilaser kan stimulera hårtillväxt, förbättra hårstyrka och förhindra håravfall.

I den senaste Lexingtonstudie, granskad och godkänd av statliga vetenskapsmän och kliniska forskare, hade resultaten överträffat förväntningarna och det var klart att betydande hårtillväxt av nytt hår kan åstadkommas på både kvinnor och män som lider av androgen alopeci (=ärftligt håravfall) när skalpen behandlas med lågenergilaser under 15- 20 minuter, två till tre gånger per vecka i 3-6 månader.

När börjar man märka av effekten?

Read more arrow indicator

Effekten sker undan för undan och även hårsäckar som slutat producera hår kan stimuleras till ny tillväxt med denna behandling. Redan efter 1-2 månader märker man av att håravfallet har avstannat. Under efterföljande månader ser man undan för undan hur behåringen blir tjockare och tjockare samt tätare och tätare. Man skall komma ihåg att hårstrå växer med endast 5-10 mm per månad och än mindre vid håravfall. Hos män är vikarna alltid svårbehandlade, och eventuell förbättring där syns tidigast inom 8-12 månader. Skillnaderna mellan olika individer är annars stor och man kan inte i förhand veta hur stor förbättringen blir.

Har Lasern andra effekter på skalpen?

Read more arrow indicator

Laserbehandlingen har visat sig även ha andra positiva effekter på skalpen och håret. Exempelvis har man noterat förbättring av fet/oljig och torr hårbotten tack vare normalisering av hårcellernas funktion och talgproduktionen.

Priser för hårlasern

Hårlaser

1-års laserbeh. (50 beh)

20 000 kr

Kontakta oss

Phone iconTelefon

08 - 444 65 80

Mail iconMejladress

info@lasercenter.se

Pin iconAdress

Solna Torg 19, plan 7
Solna Centrum

Pin iconÖppettider

Mån – Tors: 9.00 – 19.00
Fre: 9.00 – 16.00
Lördag-söndag: STÄNGT

Utrustning – Hårlaserbehandling

AlphaLase LX40 och LX50 är den nya generationens lågenergilaser för professionell behandling av håravfall och är den mest spridda lasern världen över. Denna hårlaser kombinerar de senaste framstegen inom Amerikansk farmakologi med spännande europeisk lågenergilaserteknologi. Resultatet blir det mest effektiva håravfallsprogrammet som hittills har utvecklats.

AlphaLase är en klass 3R, skonsam terapeutisk laser och den kraftigaste kosmetiska hårlasern på marknaden. Utrustningen har 40-50 stycken kalla laserdioder under vilka patienten sitter 15-20 minuter.Genom dioderna belyses hela skalpen med lågenergilaserprotoner, ett rent rött ljus som orsakar en fotokemisk reaktion i cellerna. Laserns ljus absorberas av cellerna, vilket resulterar dels i dilatation (vidgning) av mikrocirkulationen i skalpen och dels till ökad produktion av energiföreningar (ATP=adenosintrifosfat).  vilket bidrar till att cellens ursprungliga funktion återställs, håravfallet stoppas och nytt hår växer fram.

Anagen AlphaLase LX40-50 har noga studerats, testats och marknadsförts i USA med fantastiska resultat som följd. Den stimulerar hårbotten genom bl annat vidgning av blodkärlen där så att hårsäckarna får avsevärt bättre genomströmning av blod (Ökning av blodtillförseln till skalpen med 54% efter en behandling) och därmed återigen kan börja producera hårstrå. När hårsäckarna aktiveras på nytt kan tjockare, och till och med nytt, hår produceras.

Utrustningen är patenterad, vetenskapligt testad och godkänd av Amerikanska Läkemedelsverket (FDA). Behandlingen har granskats av media och resultaten är slående. Håravfallet avstannar och gamla tunna hårstrå blir tjockare.

Om håravfall

Bakgrund
Den Ungerska professorn Andre Mester var den första att upptäcka de biologiska fördelarna med lågenergilaser och kallas därför ”The father of biostimulation”..

Professor Mester började experimentera 1967 med laserenergi på mus med syfte att undersöka laserns effekt på sårläkning. Genom sina försök upptäckte han att lågenergilaser hade en stimulerande effekt på biologiska system medan högenergistrålning hade en hämmande effekt. Genom att använda en lågenergilaser (s.k kall laser) observerade han en snabb sårläkning tack vare ökad blodmikrocirkulation. Han kunde även till sin förvåning dokumentera en accelererad hårtillväxt samt en förtjockning av behåringen i det behandlade området.

Hans upptäckter bekräftades senare i samband med behandling av diabetiker med svårläkta sår, där man även här kunde dokumentera en ökning av hårtillväxt i de behandlade områden. Lågenergilaser stimulerar cellernas funktion och den biologiska effekten är inte termisk (=upphettande) som oftast är fallet hos kirurgisk laser.

Det finns 3 olika typer av håravfall, manligt -, diffust – och fläckvis (alopecia areata).

Manligt håravfall
Manligt håravfall kallas Androgen Alopeci och är den överlägset vanligaste formen av håravfall. Den drabbar uppskattningsvis 96 procent av alla män någon gång i livet samt ett växande antal kvinnor.

Manligt håravfall börjar vanligtvis i 20-30 årsåldern men kan börja så tidigt som vid sjutton års ålder. Ärftligt håravfall sker gradvis och dess förlopp följer i många fall ett klartlagt mönster (Hamilton-Norwood skalan). Det som brukar märkas först är att vikarna kryper uppåt eller att ett parti i bakhuvudet börjar tunnas ut för att till slut bli till en kal fläck. Kvinnor får en mer diffus utglesning över hjässan. Symptomen visar sig när man badar, borstar eller kammar håret, på kläder eller på huvudkudden på morgonen. Vad som sker är att hårstråna med tiden blir tunnare och tunnare, kortare och kortare samt ljusare och ljusare för att till sist helt försvinna när det tappade håret inte återväxer. Hårsäckarna slutar producera nya hårceller och nytt hår kan inte växa upp igen.

Orsaken till håravfallet är känd sedan länge och hittills har det varit omöjligt att förhindra. Drabbade individer har genom sitt arv fått ökad känslighet för ämnet DHT (Dihydrotestosteron), aktiverat testosteron. Detta hormon interagerar med receptorer (=mottagare) på hårsäckarnas botten varpå en negativ kedjereaktion startar vilken, förenklat sett leder till minskad blodcirkulation varpå hårsäckarna skrumpnar och slutar därefter att producera hår. Behåringen blir tunnare och tunnare för att sedan försvinna helt.

Diffust håravfall
Vid diffust håravfall kan så mycket som 40% av hårsäckarna gå i vila och fälla sitt hårstrå. Detta kan t.ex inträffa 3-6 månader efter en infektion, efter hög stressbelastning och mycket ofta i samband med graviditet. Andra orsaker kan vara sköldkörtelrubbning, undernäring eller blodbrist. Håravfallet av denna sort kan bli väldigt uttalat men håret kommer oftast tillbaka.

Fläckvis håravfall (alopecia areata)
Alopecia areata är en sjukdom där man tappar håret fläckvis. Tillståndet orsakas av att kroppens eget immunsystem angriper hårsäckarna. Man tappar håret på vissa väldefinierade platser. De flesta (ca 60 % av alla med Alopecia areata) drabbas före 20 års ålder men man kan få tillståndet även på äldre dagar. Tillståndet återställs normalt efter ca 6 månader då kroppens immunsystem självregleras. Faktorer som har betydelse är ärftlighet, allergi och stress.

Vid sidan av hårförlusten kan även naglar på såväl fingrar som tår drabbas vid Alopecia areata. Detta brukar yttra sig som små gropar eller små ränder i naglarna.I Sverige räknar man med att drygt 100 000 människor har Alopecia areata.