Garanti vid botox behandling i Stockholm | Lasercenter

Behandlingsgaranti vid botoxbehandling

Behandlingen genomförs av specialistläkare med gedigen och mångårig erfarenhet av Botoxbehandlingar.

– Behandlingen genomförs med för individen balanserad dos.

– Alltid kostnadsfritt återbesök 2 veckor efter behandlingen för uppföljning och eventuell komplettering.

– Rätt till ny behandling, kostnadsfritt eller till reducerat pris om kortare effektduration än det som lovats enligt följande: (Normal effektduration för Botox® är 3-6 månader)<>

a. Rätt till kostnadsfri ny behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit inom 1 mån efter behandlingstillfället*.

b. Rätt till 50% rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 1-2 månader efter behandlingstillfället *.

c. Rätt till 25% rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 2-3 månader efter behandlingstillfället *.

* Digitalbilder före o efter används som hjälpmedel i jämförelseprocessen.

Tiden räknas från huvudbehandlingstillfället och ej från tiden för uppföljningen. Ny Botoxbehandling i enlighet med garantiåtaganden genomförs tidigast 3 och senast 4 månader efter första behandlingstillfället.