GDPR(=General Data Protection Regulation) | Lasercenter

GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (”GDPR”) i kraft, vilket påverkar alla företag som hantera personuppgifter på EU-medborgare. Den nya EU-förordningen, GDPR kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL) och innebär skärpta krav på hur vi  företag hanterar och eventuellt sprider vidare dina personuppgifter. Med anledning av den nya förordningen har vi beskrivit vår integritetspolicy här. Din personliga integritet är och har alltid varit extremt viktig för oss. Hos oss ska du alltid känna dig trygg.