Garanti vid fillers behandling i Stockholm | Lasercenter

Behandlingsgaranti vid Fillers

– Behandlingen genomförs av licentierad specialistläkare med mångårig erfarenhet av Fillersinjektioner.

– Behandlingen genomförs med för individen balanserad dos.

– Rätt till ny behandling kostnadsfritt eller till reducerat pris om kortare effektduration än det som lovats enligt följande: (Normal effektduration för Fillers är 6-12 mån för injektioner i ansiktet förutom läppar då normalt 3-6 mån):

a. Kostnadsfri ny behandling* om effekten helt eller närmast helt har försvunnit inom 1 mån efter behandlingstillfället.

b. Rätt till 50% rabatt* på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 1-2 månader efter behandlingstillfället.

c. Rätt till 30% rabatt* på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 2-3 månader efter behandlingstillfället.

d. Rätt till 20% rabatt* på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 3-4 månader efter behandlingstillfället, gäller ej läppar.

e. Rätt till 15% rabatt* på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 5-6 månader efter behandlingstillfället, gäller ej läppar.

* Digitalbilder före o efter används som hjälpmedel i jämförelseprocessen.

Behandlingen ges med lika substans och mängd eller annat överenskommet för motsvarande prisnivå och skall genomföras inom 4 veckor från reklamationsdagen.