Vår nya behandling PRX -T33 | Lasercenter

PRX -T33

PRX -T33 är en banbrytande patenterad nålfri biorevitaliserande behandling, tillverkad av det italienska företaget GPQ. PRX är en CE märkt medicintekniskt klassad produkt där man genom att kombinera TCA, (Triklorättiksyra) med Väteperoxid ( H2O2) samt Kojicsyra i ett precist PH-värde får en effektiv behandling utan den efterreaktion (kraftig torrhet, rodnad och avflagning) som en traditionell TCA-peel ger. Detta medför att patienten snabbt kan återgå till sina vanliga aktiviteter.

Behandlingen är även möjlig att utföra på mörkare hud samt under alla årstider då ingen ökad ljuskänslighet ses.

Läs mer om behandlingen