Viktigt meddelande angående Corona-viruset | Lasercenter

Viktigt meddelande angående Corona-viruset

Utifrån rådande situation med allt fler smittade av Coronaviruset och Folkhälsomyndighetens uppgradering av smittorisken till hög ber vi er som har varit utomlands i riskzonsområden eller i redan drabbade länder att stanna hemma och avboka behandlingarna ni har de närmaste 3 veckorna. Detsamma gäller alla er med infektionssymtom (feber, hosta, halsont, andningsbesvär, tarmbesvär) då risken för smittoöverföring till oss och från oss är väldig hög inom vår yrkeskategori eftersom vi jobbar väldigt nära er patienter/kunder. Så med all respekt för er och andras hälsointegritet ber vi er att ta hänsyn till ovanstående.